Home
The Laboratory Animal Facility

News archive for The Laboratory Animal Facility

The Animal facility at UiB is now on Twitter
New regulation on the use of animals in experimentation was implemented from July 1 2015 The new regulation is called "Regulation on the use of animals in research" (Norw: "Forskrift om bruk av dyr i forsøk")
Dette er et supplement til trening i modeller og på slaktehuspreparater slik at helsepersonell skal gi pasienter den beste behandling. Grisen er i narkose hele tiden. Når grisen er død brukes huden til trening i å sy sårskader. Slik utnytter vi grisen best mulig og bidrar til å bruk av færre dyr. Se innslag fra bt.tv under
March 2 2012 we finally got the confirmation that The Animal Faciliy at UoB is awarded full accreditation by AAALAC International.