Home
University of Bergen Library

Sociology

Main content

Velkommen til Bibliotek for samfunnsvitenskap og musikk si fagside for Sosiologi

Biblioteket vert også kalla UBBSV eller SV-biblioteket. Det har ei boksamling på 60 000 bind i tillegg til tidsskrift, oppslagsverk og master- og hoveroppgåver. På nettet tilbyr biblioteket rundt rekna 200 000 elektroniske bøker og et tisifret tal artikler frå tidsskrift, aviser og oppslagsverk. Lesesalen i andre etasje  er eit læringssenter, ikkje ein stille lesesal. Den er til for å gi bachelorstudentar ved SV-fak gode arbeidsplasser med tilgang  til stasjonære datamaskiner, bøkene i biblioteket, IT-assistanse og bibliotektilsatte som kan hjelpa deg med å finna svar på alle spørsmål du måtte ha.

Metode

Sosiologfaget er metodisk eklektisk. Metodeval beror berre på det fenomen som skal analyserast.  Ettersom "alt" er sosiologi er sosiologi difor eit metodisk mangfaldig fag.
Metodelitteratur på bokhyllene:

For metodelitteratur på nett, sjå: Sage Research Methods Online

Bøker  

Den trykte litteraturen utgjer i dag berre ein brøkdel av samlinga til UBBSV - men til gjengjeld kan henda den viktigaste delen, sentrale monografiar, dei faglege klassikararne og pensumbøkene.

Dersom du vil ha trykt bok i standen for elektronisk, sei frå når du bestiller. Det vil ta litt lenger tid.

Du finn alle bøker om eitt emne ved å søka i Emneregisteret.

Men det lettaste er å gå rett på hylla, der  "sosioloiske emne" står på hylla fra 300. til 307. Men sidan bøkene står oppstilt etter emne, ikkje etter fag, finst det relevant litteratur i dei fleste hovudklassane. Tabellen nedanfor viser kor du bør leita. Bøker om terrorisme står faktisk på tra ulike hyller, alt etter kva aspekt ved fenomenet dei handlar om.

EmnePrimær
oppstilling
Alternativ
oppstilling I
Alternativ
oppstilling II
Aldersgrupper305.2  
Anthony Giddens301.092 Gid  
Demografi304.6  
Etniske grupper305.8  
Leiing303.34658.4 
Familiesosiologi306.8  
Fritidssosiologi306.48  
Globalisering303.482337. 
Historisk sosiologi301.09  
Humanøkologi304.2  
Innhaldsanalyse300.14  
Invandrere305.8  
Innvandringspolitikk325.4305.8 
Jurgen Habermas193 Hab  
Kjønnssosologi305.3  
Kommunikasjonssosiologi302.2  
Kunnskapssosiologi306.42  
Kultursosiologi306.4  
Kvalitativ metode300.722  
Kvinner og politikk320.082305.42 
Kvinnesosiologi305.4  
Marxisme335.320.53 
Max Weber300.92 Web  
Metode300.72 300,722 300.723
Michel Foucault194 Fou  
Migrasjon304.8325. 
Miljøvern333.7363.7 
Multikulturalisme320.561  
Musikksosiologi306.4842780.1 
Oppgåveskrivning808.066  
Organisasjonssosiologi302.35  
Politisk sosiologi306.2  
Politiske ideologiar320.5  
Rasisme305.8323.1 
Religion306.6200. 
Retorikk300.14 320.014 808.
Politisk økonomi330.1  
Rational choice320.019  
Risiko302.12  
Samfunnssikkerhet323.62  
Seksualsosiologi306.7  
Sosial endring303.4  
Sosial samhandling302.  
Sosiale bevegelser303.484  
Sosiale klasser305.5  
Sosialisering303.32  
Sosialpsykologi302.  
Sosialpolitikk361.  
Sosiobiologi304.5  
Sosiologi301.  
Sosiologisk teori301.01  
Sportssosiologi306.43  
Subkulturar306.1  
Teknologi og samfunn303.483  
Utdannning370.306.43 
Økonomisk sosiologi306.3  

Artiklar

Det er neppe meir enn ein prosent av det du finn i katalogen oria.no som er relevant for nokon samfunnsvitskap. Artikkelsøking er difor ein risikosport i eit "oppdagingsvertøy" som oria.no. Men søker du på norsk etter norske artiklar er det sannsynleg at du finn det du leitar etter - dersom det er skrive noko om det på. Noko som slett ikkje er sikkert. Kjelder til søking etter norske ariklar er:
 

Den beste internasjonale artikkelindeksen for samfunnsvitskap er fagbasen

Den mest omfattande artikkelindeksen er

Sidan denne basen omfattar alle og har svært ujamne søkedata, krev eit vellukka søk  meir tid enn i IBSS. 

Slår alt anna feil, bruk Google Scholar.

Databasar

Den tilrådde internasjonale databasen for sosiologi er

ProQuest Samfunnsvitskap

med artikkelindeks, artikkeldatabasar, aviser og ebøker.  

Spesialiserte databasar:

ProQuest Health Management (helsepolitikk)

ProQuest Military Collection (tryggingspolitikk)

Atekst - Norges mest omfattende mediearkiv (norske aviser)

OxResearch (Daglige landanalyser)

PressDisplay - Internasjonale aviser

Fullstendig alfabetisk liste over alle sosiologiressursar i

Bibliotekportalen

Oppgaveskriving og referansehandtering

Nettsida Søk og Skriv er eit fantatisk godt verktøy for oppgaveskriving og har svar på dei fleste spørsmål om referansehåndtering. Er du i tvil, spør etter hjelp i biblioteket.