Home
The University Gardens
The Collections

Cornus (the dogwoods)

In the dogwood genus there are many exciting and easy-to-grow species that that are ideal for the gardens of Western Norway

Main content

Løvskogene i østlige Nord-Amerika og Øst-Asia har påfallende mange planteslag felles. De hører enten til samme eller nært beslektede arter, og opphopningen av arter i de to områdene har forundret forskere siden Linnés tid. Vi antar i dag at den representerer rester av en flora som dominerte på den nordlige halvkule i tertiær tid, men ble trengt sørover og fragmentert da istidene satte inn.

I Europa forsvant de fleste artene, mens mange overlevde i Nord-Amerika og Øst-Asia. I Arboretet på Milde opplever vi at artene fra kystnære fjell i Japan og Korea er særlig godt forhåndstilpasset, mens mange arter fra innlandet har vanskeligere for å trives.

Gode eksempler finnes i slekten Cornus, kornell, som med unntak av noen få stauder og enkelte vintergrønne, inneholder 30-50 arter løvfellende busker og trær. De fleste artene har motsatte, enkle og hele blad, blomstene er firetallige i skjerm, ofte omgitt av store høyblad, og frukten er en rød, blå eller hvit steinfrukt. Artene er lette å dyrke, trives selv på ganske sur jord og er lite plaget av sykdommer. H2-3.