Home
The University Gardens
The Collections

Theaceae (the tea family)

Beautiful examples of Camellia and Stewartia flower in the Arboretum

Main content

I Arboretet har vi enkelte år fått til fin blomstring hos Camellia. De er i slekt med Camellia sinensis, også kjent som teplanten. 

Tefamilien (Theaceae) tilhører lyngordenen med 22 slekter og 610 arter. De er hovedsakelig utbredt i varmtempererte og tropiske strøk. Noen kan klare seg i vårt klima, men de må stå på lune steder mest mulig beskyttet mot frost og kald vind.  

De seienere årene har det vært satset på å dyrke kultivarer av Camellia i Arboretet. Med slektskap til lyng har det vært naturlig å plassere dem i samlinger nær Lynghagen: i kanten av lyngskogen og i bakken ovenfor Blondehuset.