Home
The University Gardens
The Collections

Sorbus (mountain ash) and related genera

The gardens hold a diverse research collection of Sorbus and related Rosaceae, including Norwegian endemic species

Main content

Sorbus belongs to a large and complex group of Rosaceae genera with apple-like fruits.

Rogn, asal, hagtorn, eple og pære hører alle til eplegruppa i rosefamilien, og kjennes på frukten, som botanisk sett er et eple. Eplefrukten oppstod trolig for 45-50 millioner år siden, og viste seg å være utrolig tilpasningsdyktig. Helt fra de tidligste tider kan disse slektene gjenkjennes i fossilene.

Men nærmere studier viser at det ikke er enkelt å definere skillet mellom slektene presist. Eplegruppa kjennetenes nemlig ved talrikke mellomformer som skyldes at ulike arter har krysset seg med hverandre og dannet levedyktige avkom. Disse har så i sin tur kunnet spres med frø og danne utgangspunkt for nye arter. Slik har det oppstått en rik variasjon i eplefrukten med fristelser for en hver smak: fra store og saftige, til små, tørre og skarpt fargete, og nye arter har kontinuerlig oppstått der fugl og pattedyr har lagt etter seg frøene som stort sett går uskadd gjennom fordøyelseskanalen.