Hjem
Klima og energiomstilling
Studier

Studiemuligheter, etter- og videreutdanning og oppgavesamarbeid

Vi tilbyr en rekke studier innenfor alle typer fagområder som vil gjøre deg i stand til å bidra til klima og energiomstilling for samfunnet. Vi har også et eget opplegg for skolen, barn og familier.

Operasjon plast
TVERRFAGLIG: Vinteren 2020 gikk studenter fra alle realfagene våre sammen for å løse en utfordring: Hvordan redusere plastmengden i havet.
Foto/ill.:
Jens Helleland Ådnanes

Hovedinnhold

Hvilke tilbud har vi? Møt studentene, bli kjent med Bergen, se jobbmuligheter, finn mer informasjon.

Energistudier - utdanning for fremtidens energibehov  

Energistudier - utdanning for fremtidens energibehov

Tore Solheimslid jobber som prosjektleder for hydrogen i Vestland fylkeskommune. Han har master i energi fra Universitetet i Bergen.

Produsent:
UiB/OED

State-of-the art – Energiutdanninger ved UiB

Universitetet i Bergen har siden høsten 2017 tilbudt et integrert femårig masterstudium som fører til en sivilingeniørgrad. Det blir tatt opp rundt 50 nye studenter på dette studiet hvert år. 

Sivilingeniørutdanningen i energi gir et solid teoretisk fundament for å forstå et brett spekter av problemstillinger innen energiressurser og energiforsyning. Et overordnet mål er å forstå dagens problemstillinger innen energiforsyning og gjøre studentene særskilt godt rustet til å løse utfordringer for å nå målet om bærekraftig energi til alle. I masterdelen kan studentene spesialisere seg i en av fire faglige studieretninger; i) Vind- og havenergi, ii) Reservoar og geoenergi, iii) Energi- og prosessteknologi og iv) Kjemiske energiløsninger. 

Gjennom faglig bredde i bachelordelen og spissing i masterdelen utdannes kandidater med kompetanse knyttet til produksjon, transport og bruk av energibærere som hydrogen og ammoniakk, samt kunnskap om energimaterial, kjemisk energiomsetning og hvordan kjemisk energi kan utnyttes. Dette gjenspeiles både i emneporteføljen og i de spesifikke masterprosjektene som tilbys i tett tilknytning til forskningen i de ulike delene av energifeltet.

Ut over dette studiet tilbyr UiB i samarbeid med HVL en toårig masterpåbygning i energi som baserer seg på at studentene allerede har en treårig bachelorutdanning.

Studier knyttet til klima og energi

 • Klimafortellinger
  Historiene som fortelles i klimadebatten, påvirker hvordan vi forstår klimasituasjonen. Hvordan blir klimaspørsmålene fremstilt, og hvordan kan vi tolke de ulike fortellingene? Det er aktuelle tema i nytt emne. (KLIMA200 / Klimaforteljingar)
   
 • Bærekraft, master, 2 år
  Skal verden nå FNs bærekraftsmål, kreves det kunnskap og gjennomføringsevne. Med en master i bærekraft kan du være med på å lage tverrfaglige løsninger på kompliserte problemer.
   
 • Energi (sivilingeniør), master, 5 år
  Dette studiet gir sivilingeniørkompetanse innenfor energiressurser og du får innsikt i teknologiske, samfunnsmessige og miljømessige konsekvenser av bruk av energikilder. 

Sivilingeniør i energi: Håkon ønsket et studie med gode framtidsutsikter

Produsent:
Sølvrev
 • Energi, master, 2 år
  Dette studieprogrammet gir deg et teoretisk fundament for å forstå et bredt spekter av tema innen energiressurser og energiforbruk for å vurdere de i et bredere samfunnsperspektiv.

Ta mastergrad i fornybar energi

Produsent:
UiB
 • Havteknologi (sivilingeniør), master, 5 år
  Gir deg bred kompetanse innenfor sentrale tema innen havteknologi. Du kan fordype deg i marine målesystem, installasjoner eller utvinne ressurser fra havet og havbunnen på en bærekraftig måte. Du lærer å forstå havteknologi og å vidareutvikle havteknologi i framtiden i sammenheng med teknologi og samfunnsbehov.

Universitetet i Bergen tilbyr bachelorprogram og ulike emner innenfor feltet klima og energiomstilling. Mer informasjon her.


Disse emnene i FNs bærekraftsmål er åpne for alle studenter og gir 10 studiepoeng:
#13:
Klimaendringer-årsaker og konsekvenser | #14:Liv under vann | #15:Liv på land

Etter- og videreutdanning knyttet til klima og energi

Etter- og videreutdanning UiB
Foto/ill.:
Etter- og videreutdanning UiB
 • SDG607 ENERGIOMSTILLING

  Dette helt nye nettbasert kurset gir innføring i energiomstilling og fornybare energiressurser og forståelse for de viktigste tverrfaglige utfordringene: 
  - Hva er de viktigste driverne som motiverer til energiomstilling?
  - Hvilke teknologiske muligheter har vi?
  - Hva er fordeler og ulemper med ulike bærekraftige energiressurser?
  - Hva er de viktigste utfordringene, og hva er mulige konsekvenser? 
   

 • CO2-fangst, bruk og lagring
  Fleksibelt nettkurs for deg som jobbar - eller er permittert/arbeidsledig innan olje/gassnæringa eller tilknytta bransjar og vil lære meir om CO2 fangst, -bruk og -lagring.
  (PTEK620 / CO2 fangst, -bruk og -lagring (CCUS))
   
 • Data science med R: nettbasert grunnkursJobber du innen olje, gass eller leverandørindustri eller er arbeidsledig/permittert fra bransjen? Vi tar opp nye studenter til nettbasert grunnkurs i Data Science, med hovedvekt på bruk og koding i statistikkprogrammet R.
  (STAT621 / Introduksjon til Data Science med R)
   
 • Spørsmål om etter- og videreutdanning?
  videre@uib.no - Telefon: 55 58 20 40

For næringslivet

Vi legger til rette for oppgavesamarbeid. Dette går ut på at en bachelor- eller masterstudent setter seg inn i en problemstilling og løser en oppgave for en virksomhet eller organisasjon. Oppgavesamarbeid kan egne seg godt til å få utført ulike typer kartlegginger og mulighetsstudier.

For grunnskolen og familier: Klimavenn - Hva kan du og jeg gjøre for kloden

Universitetet i Bergen har laget en tv-serie for barn og unge der vi møter familier og barn, som på ulike måter viser hva du og jeg kan gjøre for å redusere våre klimagassutslipp. I hver episode får vanlige familier en utfordring av en klimaforsker.

Hele serien er gratis tilgjengelig for alle på NRK Skole. På våre nettsider kan du få mer bakgrunnsstoff og forslag til tiltak som er enkle å gjennomføre.