Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Organisasjon

Organisasjon og ledelse

Fakultetsledelsen

DekanHelge K. Dahle
Prodekan forskning og strategiJarl Giske
Prodekan forskerutdanning og infrastrukturAnne Marit Blokhus
Prodekan utdanningHarald Walderhaug  
FakultetsdirektørElisabeth Müller Lysebo
Assisterende fakultetsdirektør (kst.)Kristine Breivik

Fagdirektører

Marin direktørAmund Måge
Norsk marint universitetskonsortiumBeatriz Balino
KlimadirektørTore Furevik
EnergidirektørKristin Guldbrandsen Frøysa

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ, og fatter beslutninger om overordnede økonomiske og strategiske saker for fakultetet.

Fakultetsadministrasjonen

Fakultetsadministrasjonen består av omlag 32 årsverk fordelt på tre seksjoner:

Studieseksjonenseksjonssjef Ingrid Christensen
Økonomiseksjonenseksjonssjef Trine Gravdal Lie
Personalseksjonenseksjonssjef Gunnar Larsen

Oppgaver:

  • Beslutningsstøtte og koordinering for dekan og prodekan
  • Saksforberedelse til fakultetsstyret og effektuering av vedtak som er fattet
  • Drifts og utviklingsoppgaver
  • Rådgivning og støttefunksjoner for instituttene/sentrene
  • Studieveiledning

Fakultetsadministrasjonen holder til i 1. etasje og U-etasjen på Realfagbygget.

Kommunikasjonsrådgivere

Bistår ledelsen, fakultetet og instituttene med rådgiving og innholdsproduksjon innen forskningsformidling, studierekruttering, web og sosiale medier.

Asbjørn Leirvågmobil 414 23 341
Jens Helleland Ådnanesmobil 907 45 151

Kommunikasjonsrådgiverne holder til i fakultetsadministrasjonen i U-etasjen på Realfagbygget.