Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Organisasjon

Organisasjon og ledelse

Dekanat
Dekan Gunn Mangerud (midten), Sigrunn Eliassen og Øyvind Frette.
Foto/ill.:
Eivind Senneset/UiB

Hovedinnhold

Fakultetsledelsen

DekanGunn Mangerud
Visedekan marin forskningØyvind Fiksen
Prodekan forskning, ph.d., infrastruktur og innovasjonØyvind Frette
Visedekan utdanningSigrunn Eliassen
Visedekan klima og energiKristine Spildo
FakultetsdirektørElisabeth Müller Lysebo
Assisterende fakultetsdirektør Kristine Breivik

Fagdirektører

Marin direktørAmund Måge
EnergidirektørKristin Guldbrandsen Frøysa

 

Fakultetsstyret

Fakultetsstyre
Foto/ill.:
Eivind Senneset/UiB

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ, og fatter beslutninger om overordnede økonomiske og strategiske saker for fakultetet.

Fakultetsadministrasjonen

Fakultetsadministrasjonen består av omlag 50 årsverk fordelt på fire seksjoner:

Studieseksjonenfung. seksjonssjef Gjerdevik, Birthe  
Økonomiseksjonenseksjonssjef Trine Gravdal Lie
Personalseksjonenseksjonssjef May-Britt Skåtøy
Stab- og ledelseass.fakultetsdirektør Kristine Breivik

Oppgaver:

  • Beslutningsstøtte og koordinering for dekan og prodekan
  • Saksforberedelse til fakultetsstyret og effektuering av vedtak som er fattet
  • Drifts og utviklingsoppgaver
  • Rådgivning og støttefunksjoner for instituttene/sentrene
  • Studieveiledning

Fakultetsadministrasjonen holder til i 1. etasje og U-etasjen på Realfagbygget.

Kommunikasjon

Bistår ledelsen, fakultetet og instituttene med rådgiving og innholdsproduksjon innen forskningsformidling, studierekruttering, web og sosiale medier.

Jin Sigve Mælandmobil 922 29 327
Håvard Kroken Holmemobil 932 53 775

Holder til i fakultetsadministrasjonen i U-etasjen på Realfagbygget.