Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Organisasjon

Organisasjon og ledelse

Fakultetsledelsen

DekanHelge K. Dahle
Visedekan marin forskningNils Gunnar Kvamstø
Visedekan forskning, ph.d., infrastruktur og innovasjonAnne Marit Blokhus
Visedekan utdanningHarald Walderhaug
Visedekan klima og energiGunn Mangerud
FakultetsdirektørElisabeth Müller Lysebo
Assisterende fakultetsdirektør (kst.)Kristine Breivik

Fagdirektører

Marin direktørAmund Måge
KlimadirektørTore Furevik
EnergidirektørKristin Guldbrandsen Frøysa

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ, og fatter beslutninger om overordnede økonomiske og strategiske saker for fakultetet.

Fakultetsadministrasjonen

Fakultetsadministrasjonen består av omlag 50 årsverk fordelt på fire seksjoner:

Studieseksjonenseksjonssjef Ingrid Christensen
Økonomiseksjonenseksjonssjef Trine Gravdal Lie
Personalseksjonenseksjonssjef Gunnar Larsen
Stab- og ledelseass.fakultetsdirektør Kristine Breivik

Oppgaver:

  • Beslutningsstøtte og koordinering for dekan og prodekan
  • Saksforberedelse til fakultetsstyret og effektuering av vedtak som er fattet
  • Drifts og utviklingsoppgaver
  • Rådgivning og støttefunksjoner for instituttene/sentrene
  • Studieveiledning

Fakultetsadministrasjonen holder til i 1. etasje og U-etasjen på Realfagbygget.

Kommunikasjonsrådgivere

Bistår ledelsen, fakultetet og instituttene med rådgiving og innholdsproduksjon innen forskningsformidling, studierekruttering, web og sosiale medier.

Asbjørn Leirvågmobil 414 23 341
Jens Helleland Ådnanesmobil 907 45 151
Randi Heggernes Eilertsen (biologi og informatikk)mobil 971 59 498

Kommunikasjonsrådgiverne holder til i fakultetsadministrasjonen i U-etasjen på Realfagbygget.