Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Nyhetsarkiv for Institutt for sammenliknende politikk

Professor Frank Aarebrot og lektor Kjetil Evjen lanserte fredag 28. november sin nye bok 'Land, makt og følelser' for fullsatt sal på Litteraturhuset i Bergen. Boken samler flere tiår med Aarebrot-forelesninger om stats- og nasjonsbygging mellom to permer.
CICERO-direktør Kristin Halvorsen og Lars Haltbrekken fra Norges Naturvernforbund var blant debattantene da ‘Klima, medier og politikk’ ble lansert på Litteraturhuset i Oslo 26. november. Boken er redigert av Elisabeth Eide, Dag Elgsem, Siri Gloppen og Lise Rakner.
Siri Gloppen og Lise Rakner slipper i dag boken Klima, medier og politikk, redigert sammen med Elisabeth Eide og Dag Elgsem. Boken tar for seg vår tids tenkning om energipolitikk.
Professor Frank Aarebrot og lektor Kjetil Evjen er nå klare med sin lærebok om stats- og nasjonsbygging i Europa. Boken bygger på Aarebrots forelesninger om temaet.
Postdoktor Yvette Peters finner i en ny artikkel at velstående inntektsgrupper har større innflytelse på utformingen av offentlig politikk enn fattige, og at dette delvis skyldes forskjeller i valgdeltakelse. Artikkelen er publisert i West European Politics og er skrevet sammen med Sander J. Ensink.
Prosjektet «Fairness, personal responsability and the welfare state» (FPRWS) er eit av 14 prosjekt som fikk støtte av NORFACE. Instituttet er godt representert i prosjektet.
Jonas Linde og Stefan Dahlberg finner i en ny artikkel at politisk innflytelse og politiske resultater er viktig for tilfredshet med demokratiet. Førstnevnte er viktigst i etablerte demokratier, sistnevnte i nye demokratier. Artikkelen er skrevet sammen med Sören Holmberg.
Professor Lars Svåsand understreker at det er metodisk vanskelig å måle hvor mye makt personer og institusjoner har. Han kommenterte 10. november BTs maktkåring.
Førsteamanuensis Michaël Tatham sier til nettavisen Klar Tale at selv om enkelte regioner i Europa blir selvstendige stater, vil de fortsatt ha tette bånd til både landet de tilhørte og EU.
Verdensledende eksperter innen bruk av surveymetode var blant deltakerne da Norsk medborgerpanel-konferansen 2014 gikk av stabelen 6. og 7. november. Mange møtte opp for å dele og diskutere erfaringer med bruk av opinionundersøkelser, såkalt surveys.
Professor Frank Aarebrot ved Institutt for sammenliknende politikk er tildelt Forskningsrådets formidlingspris 2014 for sine langvarige og varierte formidling av statsvitenskapelig kunnskap i en rekke kanaler. Prisen er på kr. 250 000.