Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Nyhetsarkiv for Institutt for sammenliknende politikk

Fredag 22. september døpes Christies gate 15 om til Stein Rokkans hus. Den offisielle navneoverføringen markeres med besøk av rektor, avduking og kake.
Ruben Berge Mathisen er instituttets nyeste postdoktor
I en nylig publisert artikkel i det prestisjetunge American Economic Review, studerer Professor Cornelius Cappelen og kollegaer ved Norges Handelshøyskole (NHH) hvordan folk vekter to feil opp mot hverandre: Å gi økonomisk støtte til en som ikke fortjener det, eller å ikke gi økonomisk støtte til en som fortjener det.
Torsdag 18. august ble det arrangert et orienteringsmøte for de nye studentene i masterprogrammet i sammenliknende politikk.
I høst vil det faglige tilbudet for bachelorstudentene bli utvidet med to nye emner på 200-nivå. Postdoktor Jana Belschner er emneansvarlig i SAMPOL234: Youth and Politics, og professor Hakan G. Sicakkan er ansvarlig for SAMPOL235: The Politics and Global Governance of International Protection.
Denne uken markerte begynnelsen på et nytt studieår ved Universitet i Bergen, og i den anledning det ble avholdt orienteringsmøter for bachelorprogrammene SAMPOL og EUR
Marte Samuelsen Skogen begynte som ph.d-kandidat ved instituttet i starten av mai med prosjektet "The Politics of Offshore Wind"
Masteremnet SAMPOL389 Komparativ dommaråtferd engasjerte en håndfull gruppe studenter som fikk bryne seg på de første kapittelutkastene til Oxford Handbook of Comparative Judicial Behavior.
Tirsdag 9.mai møtte masterstudentene i faget SAMPOL389 Komparativ dommaråtferd høyesterettsdommer Steinsvik for faglig samtale.
Resultatene for utdanning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ble rapportert til DBH og lagt fram for fakultetsstyret 25. april. Rapporten viser at rekordmange Sampol-studenter reiste på utveksling i 2022 og at tallene for utveksling nå er enda høyere enn før pandemien. Sammenliknet med andre institutt er volumet av utreisende utvekslingsstudenter svært høyt ved instituttet.
Erick Alvarez Barreno er instituttets nyeste ph.d.-kandidat
Til høsten flytter masterstudent ved sammenliknende politikk Sara Helene Dybesland fra Bergen til Italia for å bli doktorgradstipendiat.
Den 27. februar 2023 dro 29 studenter fra Sammenliknende politikk på studietur til Budapest, i regi av linjeforeningen Kabinettet. Formålet med studieturen var å bygge et bedre sosialt miljø ved studie, samtidig som Studieturkomiteen valgte en spennende destinasjon som bidro til mye faglig utbytte.
Den 27. februar 2023 dro 29 studenter fra Sammenliknende politikk på studietur til Budapest, i regi av linjeforeningen Kabinettet. Formålet med studieturen var å bygge et bedre sosialt miljø ved studie, samtidig som Studieturkomiteen valgte en spennende destinasjon som bidro til mye faglig utbytte.
The students in EUR105 received a visitor from the European Commission.
Nylig mottok instituttet programsensorrapport for masterprogrammet i sammenliknende politikk for 2022. Rapporten er svært positiv til masterprogrammet og programsensor Andrej Kokkonen fra Gøteborgs Universitet trekker frem den høye kvaliteten og trivsel på faget. I sin oppsummering, skriver Kokkonen: "Mastersprogrammet lyckas också med konststycket att få studenterna att trivas trots höga krav... Les mer
Institutt for sammenliknende politikk har en aktuell og fleksibel portefølje av valgfrie emner. Emnene er nært knyttet til pågående forskning og appellerer til flere enn instituttets egne studenter.
Det er stor variasjon i hva man kan bli med en utdanning fra Institutt for sammenliknende politikk. I serien «Månedens alumn» vil instituttet presentere noen av våre tidliger studenter og hva de gjør nå. Månedens alum er journalist og forfatter Stig Arild Pettersen.

Sider