Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Nyhetsarkiv for Institutt for sammenliknende politikk

Vi er glade over å kunne ønske Kyle Marquardt velkommen som ny kollega ved instituttet
Det neste kurset i kvantitative metoder som forskningsgruppen MOR arrangerer, tar for seg ulike aspekter knyttet til multivariat analyse av sammenslåtte data og paneldata.
3. mai organiserte Sampol og Admorg i fellesskap seminaret "Kappe – tips, tricks and experiences" for alle interesserte ph.d.-kandidater ved SV
Lurer du på hvordan det du lærer på studiet er relevant for arbeidslivet? Ønsker du å få arbeidserfaring som en integrert del av studiet? På bachelorgraden i sammenliknende politikk tar mange studenter praksis som del av studiene
Masterstudentene Ida Marie Støp Meland og Welat Akman Westrheim har sammen med professor Gunnar Grendstad nylig publisert en artikkel om dommeratferd i Norges Høyesterett i tidsskriftet Lov og Rett.
Lena Weltrich og José Zurita-Tapia er nyansatte stipendiater ved Institutt for sammenlignende politikk.
28.-29. mars organiserte forskningsgruppen MOR ved Institutt for sammenliknende politikk et todagers kurs i avansert kvantitativ tekstanalyse med Dr. Nicole Baerg (Universitetet i Essex og Bank of England).
Har du lyst til være seminarleder ved Institutt for sammenliknende politikk neste semester? Søknadsfrist 25.april!
Forskningsprosjektet LEGITIMULT har nylig mottatt midler fra Horizon Europe. Målet er å se nærmere på tiltak gjort under Covid-19 pandemien og hvordan disse blir påvirket og påvirker flernivåstyring og demokratiske prosesser. Arjan Schakel, ansatt ved institutt for sammenliknende politikk og finansiert av Trond Mohn stiftelsen skal lede en av arbeidsgruppene i dette store prosjektet. Vi tok en... Les mer
Debattinnlegg: Når Russland nå invaderer så er dette en del av et kjent mønster. Historien gjentar seg.
Utenriksminister Anniken Huitfeldt besøkte Universitetet i Bergen for å snakke om norsk sikkerhetspolitikk og Ukraina-krisen for en gruppe engasjerte masterstudenter fra sampol og juss.
Samtidig som mediene rapporterer om mindre fornøyde studenter i år på grunn av pandemien, er studentene på sammenliknende politikk (sampol) jevnt over godt fornøyde med kvaliteten på studieprogrammene instituttet tilbyr.
Wouter Veenendaal, associate professor at Leiden University, gave a short lecture on Population and Politics: The Impact of Scale. The presentation builds on Veendenaal’s book (co-authored with John Gerring, professor at the University of Texas at Austin) by the same name.
– Å bli nominert og vurdert positivt av mine eigne kollegaer set eg enormt pris på, seier Leiv Marsteintredet. I dag tok han imot SV-fakultetet sin publikasjonspris for ein vitenskapeleg publikasjon om korleis forståinga av omgrepet statskupp har endra seg.
Fritt Ord deler kvart år ut stipend til to av instituttets masterstudentar som arbeidar med oppgåver der menneskerettar, ytringsfridom og demokrati er tema. No er stipendmottakarane for 2021 kåra. Dei skriv om kjønnsforskjellar i arbeidsmarknaden og om implementering av FN-konvensjonar i Noreg og Finland.
Fakultetsstyret ved SV-fakultetet vedtok i dag en modell for samarbeid mellom Institutt for sammenliknende politikk og Institutt for Administrasjons- og organisasjonsvitenskap. Modellen innebærer ikke full sammenslåing av de to statsvitenskapelige instituttene, som var ett av alternativene som ble utredet.
Leiarane på SV-fakultetet kom saman på vakre Solstrand og tenkte høgt om dei neste fire åra for samfunnsfaga på UiB. Dekan Jan Erik Askildsen leiar framleis skuta, og med ny prodekan og visedekan, samt fem nye instituttleiarar, var det tida for å få fram nye tankar.
Hva kan samfunnet og globale organisasjoner gjøre bedre for å stoppe høyreekstremistisk radikalisering og terrorinnhold på nettet?

Sider