Hjem

Institutt for sammenliknende politikk

Nyhetsarkiv for Institutt for sammenliknende politikk

En normal arbeidshverdag eksisterer ikke for månedens alumn, Kaia Tetlie. Hver dag er forskjellig når man jobber som konsulent og på få år har klatret opp til å bli partner i et kommunikasjonsbyrå i vekst.
Det er en glede å meddele at arbeidet med Sampolkonferansen 2019 er i full gang! Temaet for årets konferanse er klima og samfunnsvitenskapen. Målet for konferansen er å belyse hvordan samfunnsvitenskapen bidrar til klimaforskning og konkret politikkutforming.
Fra 2019 lanseres UiBs nye satsing på forventet utveksling for studentene på europastudium. Som ett av tre pilotprogram i satsingen, populært kalt opt-out-utveksling, legges det nå til rette for at alle studentene skal reise på utenlandsopphold.
Gjennom SAMPOL216: Labour Market Policies in Comparative Perspective, ønsker emneansvarlig Georg Picot å gi studentene en bred forståelse av moderne arbeidsmarkeder på tvers av de utviklede kapitalistiske landene.
Donald Trump er president, journalister blir utestengt fra det hvite hus og Brett Kavanaugh utnevnes til høyesterettsdommer mens han er beskyldt for overgrep. Professor Gunnar Grendstad er derimot mest opptatt av å lære vekk de grunnleggende trekkene i amerikansk politikk i SAMPOL270 - American Government and Politics.
Høstsemesteret 2018 har hele 4 praksisstudenter fra sampol jobbet i Austevoll kommune. Her deler Sara B. Strand, Silje Rønning, Johan Ellingsen Wold og Hans Martin Corneliussen sine erfaringer.
Gjennom valgemnet SAMPOL223: Democratic Transformations in Europe: Trends and Implications, finner studentene selv datasett og designer sin egen eksamensoppgave.
«Pust med magen, tro på det du gjør og drit oppi hva karriererådgivere i Dagens Næringsliv sier om hvordan man bygger egen merkevare» er rådet fra energianalytiker og forfatter, Martin Larsen Hirth.
- Et strålende eksempel på UiBs bånd til samfunnet rundt oss, sier prorektor Margareth Hagen.
Før sommeren lyste Institutt for sammenliknende politikk ut to stipendiatstillinger for å forske på UiBs prioriterte satsningsområder. Nå er Mari Skåra Helliesen og Ruben Berge Mathisen ansatt, for å forske på henholdsvis politisk representasjon og ulikhet og klima.
Professor Kathleen Thelen fra MIT holdt Rokkanforelesningen 2018, hvor hun presenterte det amerikanske prekariatet i sann Rokkansk tradisjon.
Theodora Thomassen Urdesic som er praksisstudent hos næringsseksjonen i Bergen kommune, presenterte forrige uke Bergen på en samling for UNESCO-nettverket Creative Cities of Gastronomy.
Valgemnene i sammenliknende politikk er uregelmessige, og tilbys ikke hvert semester.
Arvin Fard var nysgjerrig på hvor demokratiske trekk i ellers autoritære regimer kunne stamme fra, og skrev bacheloroppgave om temaet med Iran som case.
Praksis i sammenliknende politikk er et emne i vekst, med flere søkere for hvert semester. Vi er derfor glade for å meddele at vi også har en rekke attraktive nye samarbeidsbedrifter med på laget fra og med våren 2019!
Stefan Dahlberg, som de siste årene har vært førsteamanuensis ved instituttet og spesialisert seg innenfor temaer som eksperimentell forskning og velgeratferd, har offisielt blitt forfremmet til professor.
Forsker og Marie Curie Fellow ved Institutt for sammenliknende politikk og University of Cambridge, Gyda Sindre, har opprettet et ambisiøst forskningsnettverk og nettportal som går i dybden på flere aspekter tilhørende postkonfliktstudier.
Joon Grane Hetland studerte sammenlignende politikk ved UiB. Det var starten på et liv i norsk utenrikstjeneste. I dag jobber han ved den norske ambassaden i Tokyo. Se tipsene for hvordan man får jobb i utenrikstjenesten her.

Sider