Hjem
Universitetsbiblioteket
Oversikt

Tjenesteutvikling

Støtte til prosjekt-, arbeids- og organisasjonsgrupper i å utforske arbeidsmetoder, praksis og behov, samt utvikle fremtidens tjenester.

Hovedinnhold

Ved universitetsbiblioteket tar vi i bruk metoder fra tjenesteinnovasjon og design thinking for å utvikle og forbedre tjenestene som tilbys. Tjenesteutviklingsmetodene brukes for å støtte prosjekt-, arbeids- og organisasjonsgrupper, ved og tilknyttet universitetsbiblioteket, i å utforske nye arbeidsmetoder, samt utvikle fremtidens tjenester.

Brukerperspektivet er en sentral del av produkt- og systemutvikling. Dette for å sikre at de digitale tjenestene fungerer for de som skal bruke dem. En viktig del av en god brukeropplevelse er et godt brukergrensesnitt og dette er noe vi sikter mot i vårt arbeid. For utviklingsteam kan verktøy fra tjenesteutvikling og tjenesteinnovasjon hjelpe til med å identifisere brukerbehov, finne frem til gruppens samlede mål, eller gi en strukturert prosess for å jobbe gjennom problemstillinger med den kompetansen og de ressursene man har. 

Her hjelper vi til med: 

IdégenereringBeslutningstakingBrukerinvolveringDesign sprintFasilitering, og Start smart.