Hjem
Universitetsbiblioteket

Nordisk

Nordisk inkluderer norsk, svensk, dansk, islandsk og norrønt. Universitetsbiblioteket har et stort utvalg bøker, avhandlinger, tidsskriftartikler og andre materialtyper som du kan søke i bibliotekets katalog, Oria (søkefelt lenger opp på siden). Brukerveiledningen for Oria finner du her. Kom gjerne med innkjøpsforslag, hvis du ikke finner boka du trenger.

Oppstilling av bøkene på Bibliotek for humaniora
Nordisk språkvitenskap           439.5 til 439.8           1. etasje
Nordisk litteraturvitenskap     839.5 til 839.82         underetasje

Skjønnlitteratur
Norsk (og allmenn nordisk)      S 1 til S 4                     4. etasje (boktårnet)
Dansk, færøysk, islandsk            S 5 til 8                        3. etasje (boktårnet)
Svensk                                              S 9 til S 10                  3. etasje (boktårnet)
Norrønt
- språk                                               439.6                          1. etasje
- litteratur                                        839.6                           underetasje

Eldre tekster                                   H                                   2. etasje (boktårnet)
Tidsskrifter                                                                            4. og 5. etasje (boktårnet)

Noen databaser for Nordisk via Oria