Hjem
Universitetsbiblioteket
Fagside

Nordisk

Hovedinnhold

Nordisk inkluderer norsk, svensk, dansk, islandsk og norrønt. Universitetsbiblioteket har et stort utvalg bøker, avhandlinger, tidsskriftartikler og andre materialtyper som du kan søke i bibliotekets katalog, Oria (søkefelt lenger opp på siden). Brukerveiledningen for Oria finner du her. Kom gjerne med innkjøpsforslag, hvis du ikke finner boka du trenger.

 

Bruk biblioteket hjemmefra

Start på Universitetsbibliotekets hjemmesideSøk i Oria som vanlig. Hvis du da ikke får tilgang til en ressurs, må du koble deg til UiB sitt nettverk med VPN. Ta kontakt med biblioteket (chat/e-post) hvis du trenger hjelp med tilkoblingen.

Oppstilling av bøkene på Bibliotek for humaniora

Nordisk språkvitenskap           439.5 til 439.8           2. etasje (boktårnet)
Nordisk litteraturvitenskap     839.5 til 839.82         1. etasje (boktårnet)

Skjønnlitteratur
Norsk (og allmenn nordisk)      S 1 til S 4                     5. etasje (boktårnet)
Dansk, færøysk, islandsk            S 5 til 8                        5. etasje (boktårnet)
Svensk                                              S 9 til S 10                  5. etasje (boktårnet)
Norrønt
- språk                                               439.6                          2. etasje (boktårnet)
- litteratur                                        839.6                           1. etasje (boktårnet)

Eldre tekster                                   H                                   4. etasje (boktårnet)
Tidsskrifter                                                                            må bestilles

Generelt

Artikler

Gjennnom bibliotekets søkeverktøy Oria vil du finne alt du har tilgang til fra UiB. De viktigste databasene for artikler er listet opp her.

Fagdatabaser - Her kan du søke i relevante databaser tilgjengelig fra UB

Idunn - nordiske tidsskrift på nett

Project MUSE - Tverrfaglig base med Humaniora tidsskrifter

JSTOR - Tidsskriftsdatabase- Mer enn 1000 tidsskrifter i fulltekst

ProQuest Dissertations - Avhandlinger og masteroppgaver

ERIC - Education Resources Information Center - database for fagpedagogikk

Emnesøk

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister:

Dewey emneregister

Søk etter HUMORD

Søk i fagbibliografier

Littforsk - Bibliografi over norsk litteraturforskning En database med referanser til norsk forskningslitteratur (bøker, avhandlinger og artikler m.m.) innen litteraturkritikk og litteraturteori. Oppdateres av Nasjonalbiblioket. 

Svensk litteraturvetenskaplig bibliografi En database med referanser til bøker og artikler innen svensk litteraturvitenskap og litteraturhistorie. Utviklet av Uppsala universitetsbibliotek, inngår nå i den nasjonale katalogen LIBRIS.

DLB - Dansk litteraturhistorisk bibliografi En database med referanser til bøker og artikler innen dansk litteraturvitenskap og litteraturhistorie. Oppdateres av Det Kongelige Bibliotek.

MLA - Modern Language Association International BibliographyEn indeks over forskningslitteratur (bøker og artikler) innen språk, litteratur, lingvistikk og folkloristikk. Drives av MLA.

Du kan også sjekke om tidsskriftet er registrert i NSDs liste. Det finnes ulike oversikter på nett over useriøse publiseringskanaler - for eksempel Bealls svarteliste.

Masteroppgaver i nordisk (UiB)

Godkjente masteroppgaver i lingvistikk fra UiB er stor grad tilgjengelig i BORA - Bergen Open Research Archive . I Oria vil du dessuten finne masteroppgaver fra øvrige universiteter i Norge. 

Alle masterstudenter ved Universitetet i Bergen er velkommen til å gjøre oppgaven sin tilgjengelig i BORA. Om masteroppgaver i BORA

Akademisk skriving

Bøker om akademisk skriving

Det finnes et enormt utvalg av bøker som gir råd og tips til hvordan man enten som student eller forsker kan bedre sin akademiske skrivestil eller skriving generelt. Et enkelt søk i oria på akademisk skriving gir over treff på 400 bøker (treffliste i Oria). Disse varierer i innhold fra bøker om hvordan best sette opp rutiner for skriving i hverdagen, til bøker som eksplisitt omhandler akademisk stil og ordlegging. Det finnes gode, men noe utdaterte klassikerere, fagspesifikke og nyere, mer pedagogiske oppdaterte.

Klassikerere

Umberto Eco, How to write a thesis, MIT press, 1977, (Elektronisk tilgang fra Oria)

Akademisk språk og stilistikk

Helen Sword, Stylish academic writing, Harvard University Press, 2012 (Elektronisk tilgang fra Oria)

Helen Sword, The writer's diet, Auckland University Press, 2015 (Elektronisk tilgang fra Oria)

Moderne klassikerere

Helen Sword, Air and Light and Time and Space : How Successful Academics Write, Harvard University Press, 2017 (Elektronisk tilgang fra Oria)

Lynn Nygaard, Writing your master's thesis : from A to Zen, SAGE Publications, 2017, (Tilgjengelig på biblioteket)

Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen, Den gode oppgaven: håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole, Fagbokforlaget, 2006 (Tilgjengelig på biblioteket)

Referansestiler

En referansestil er et standardisert oppsett for hvordan du skal presentere informasjon om kildene du bruker. Typisk beskriver en stil hvordan du gjengir informasjon om forfatter, årstall, tittel og sidetall. Det finnes mange ulike stiler for hvordan man henviser fra tekst til litteraturliste. Dette kan for eksempel være stiler som i teksten oppgir forfatter-årstall, fotnoter eller et nummer på referansen. Hvilken stil du skal bruke er avhengig av faget du studerer. Dette må du avklare med din veileder. (Hentet Nettressursen Søk og skriv.no)

De mest brukte stilene innenfor humaniora er:

The Chicago Manual of Style

MLA (Modern Language Association) - Online Writing Lab (Purdue University)

MHRA (Modern Humanities Research Association)

Søk og Skriv

Veiledning

Står du fast i biblioteksrelaterte spørsmål, kan du gjerne bestille tid til personlig veiledning (send en e-post).

Vi (i samarbeid med universitetsbibliotekets andre spesialister) svarer på spørsmål om punktene under:

 • Hjelp til oppgaveskriving
 • Oversikt over aktuelle plattformer og databaser (med styrker og svakheter)
 • Bruk av Search-builder/kommandosøk-funksjoner
 • Dokumentasjon av søk
 • Uttømmende og presise søk
 • Hvordan finne og bruke e-bøker
 • Hvordan sitere og referere ulike kilder korrekt i et arbeid
 • EndNote
 • Opphavsrettslige problemstillinger knyttet til publisering og bruk av andre sitt intellektuelle arbeid
 • Publiseringsfond
 • Analysere faglitteratur ved bibliometriske metoder
 • Siteringsmåling - metoder og bruk med evalueringssiktemål
 • Det nasjonale systemet for registrering, evaluering og rapportering av forsking og forskingsdokumentasjon