Hjem
UiB Bærekraft

Nyhetsarkiv for UiB Bærekraft

På bryggekanten i enden av «Plastgaten» fortalte tre unge forskere engasjert om deres arbeid med plast og mikroplast. Om du gikk glipp av arrangementet, kan du lese om det her.
Forskerne på UiB fortsetter å bidra med verdensledende forsking på ammoniakk, hydrogen og havvind.
Stortingets energi- og miljøkomité peker på Bergen som kunnskapssenter for flytende havvind.
De nåværende bærekraftspilotene trer av i slutten av juni, og har i den sammenheng utarbeidet en årsrapport med oversikt over hva de har jobbet med for å løfte bærekraftssatsingen ved Universitetet i Bergen. Rapporten kan man finne ved å trykke på lenken under. Ta en kikk!
Fredag 3. juni inviterte rektoratet til innspillsmøte for ny UiB-strategi i Egget på Studentsenteret. Denne gangen var tema for møtet bærekraft. – Jeg er veldig glad for den brede deltakelsen under møtet i dag, med mange aktive både ansatte og studenter i publikum, sa rektor Margareth Hagen.
Regjeringen ønsker å satse stort på havvind og kunnskapsgrunnlaget trengs å videreutvikles for å svare på denne satsingen.
I forbindelse med arbeidet med UiB sin nye strategi, inviteres alle studenter og ansatte til å komme med sine innspill til temaet bærekraft.
Erasmusbussen er UiBs nye tilbud til studenter som ønsker en grønnere, sosial og gratis reise til utvekslingsopphold høsten 2022.
Berekraftspilotane har blitt intervjuet om arbeidet med å setje berekraft på dagsorden hjå studentar og tilsette. Her fortel dei om formidlingsarbeid, klimarekneskap, arbeid med universitetets nettsider, og fleire andre prosjekt!
Rederier følger nå nøye med på trender, og nye teknologier og drivstoff som skal bidra til å omstille skipsfarten. Samtidig etableres en rekke samarbeidsnettverk for grønn skipsfart, som har som mål å få fart på dekarboriseringen.
I 2018 ble Universitetet i Bergen utpekt av FN som globalt knutepunkt for bærekraftsmål 14, livet i havet, i tre år. Nå har FN kunngjort at UiB får tre nye år i denne rollen.