Hjem
UiB Bærekraft

Nyhetsarkiv for UiB Bærekraft

Rekke på rekke av små solcellepaneler på hvitt underlag står oppstilt på taket av Dragefjellet skole. Der skal de bidra til lavere energikostnader og bedre energieffektivitet på et bygg som man tidligere trodde ikke var egnet for solceller.
Luftforurensning er et økende problem i verden, men det rammer ulikt. Barn, syke og eldre rammes hardest.
Styringsgruppa for Klimanøytralt UiB har behandlet sak om tildeling av støtte fra Klimafondet og stipendet Grønn master for vårsemesteret. Se hvem som fikk støtte her.
Akkurat nå foregår det et pilotprosjekt på vannrensing i Nygårdsgaten 5. Om prøveprosjektet går godt og teknologien innføres på hele campus, kan man potensielt redusere UiBs utslipp av mikroplast fra renhold med hele 80%.
Under One Ocean Week fra 13.-19. april, har en rekke samarbeidspartnere satt hav på agendaen i Bergen. UiB sine fagmiljøer har bidratt til mange arrangementer gjennom uken.
Klimafestivalen Varmere Våtere Villere engasjerte bergenspublikummet med blant annet et stort arrangement for studenter, VGS-dag og en rekke gode klimasamtaler og debatter. Se bilder av noen av UiB sine bidrag til festivalen her.
Ved hjelp av en 3D-printer kan Institutt for biomedisin lage nye deler selv når utstyr går i stykker. Dette reduserer miljøutslipp i tillegg til at utstyr får lengre levetid.
Gjengrodde hekkeområder fører til at mange måker trekker inn i byen for å hekke om våren. Institutt for biovitenskap fikk støtte fra UiBs Klimafond for å bedre fuglenes forhold.
Onsdag 7. februar klokken 11.00 ankom kortesjen med Kronprins Haakon Geofysisk institutt, hvor han vandret til Sydpolen sammen med Universitetsrektor Margareth Hagen. UiB fikk besøk av en særdeles engasjert Kronprins som ville lære mer om havvind, forskning og næringsvirksomhet knyttet til dette.
Vi – forskere fra ulike institutter og institusjoner – ber Regjeringen gjennomføre registrering og kartfesting av de siste naturskogene innen utgangen av 2025. Manglende dokumentasjon og betydelig årlig hogst i naturskoger kan medføre irreversible tap av naturverdier i norsk skog om ikke en mer komplett kartfesting kommer på plass i nær fremtid.
I en studie publisert i dag i Marine Policy avdekker postdoktor Kim Scherrer og hennes forskerteam ved Universitetet i Bergen (UiB) hvordan Storbritannias utmelding fra EU (Brexit) fører til økte utslipp av drivhusgasser fra det norske makrellfisket.
Nestor i det internasjonale naturpanelet (IPBES), Anne Larigauderie, er utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Bergen.
Klimaregnskapet kort og enkelt.
Welcome to the digital and free SDG Conference in Bergen 2024! The theme is 'The role of universities in transformative change'. Take a look at the programme and register today.
Styringsgruppa for Klimanøytralt UiB behandlet nylig semesterets søknader om støtte fra Klimafondet og stipendet Grønn master. Se hvem som fikk midler her.
Smart Ocean-stipendiat Wiktoria Karolina Szapoczka (Institutt for fysikk og teknologi) bidrar til å redde verden med forskningsdrevet innovasjon. Blant annet arbeider hun med å utvikle en ny type pH-sensor til langsiktig miljøovervåkning i havet.
FNs naturpanel (IPBES) la 5.-7. desember sitt årlige arbeidsmøte til Bergen. I den forbindelse inviterte UiB og Norsk klimastiftelse til åpent møte på Studentsenteret, hvor mange fremmøtte fikk bli bedre kjent med organet som samler verdens fremste vitenskapelige ekspertise på naturfeltet.
Med hele 115 registrerte deltakere fysisk og digitalt, inviterte Plastnettverket ved UiB, i samarbeid med Norsk Selskap for Toksikologi og Farmakologi, Norsk Institutt for Vannforskning og Havforskningsinstituttet, til høstmøte om både dagens status og fremtidens forskning på mikroplast.

Sider