Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
HMS-håndbok

Arbeid og sikkerhet ved feltarbeid og tokt ved BIO

Hovedinnhold

FELT

Kontaktperson for tokt: se kontaktlisten

ALLE SOM SKAL ARBEIDE I FELT SKAL HA LEST OG SATT SEG INN I

ALL REISE I FORBINDELSE MED FELTARBEID SKAL REGISTRERES I CIM.

Kontakt din reisekoordinator for å få reisen registrert - se kontaklisten

TOKT

Kontaktperson for tokt: se kontaktlisten

ALL REISE I FORBINDELSE MED TOKT SKAL REGISTRERES I CIM.

Kontakt din reisekoordinator for å få reisen registrert - se kontaktlisten

 

FORSIKRING

UiB har egen nettside med oversikt over de viktigste forsikringsordninger som gjelder for alle ansatte på universitetet. Det er viktig å merke seg at man må være medlem av folketrygden for at forsikringsordningene skal væregjeldende. Spørsmål angående forsikringsordninger skal rettes mot lokal HR-medarbeider.

Reiseforsikring

Det er viktig/ønskelig at reiser bestilles ved bruk av UiB kredittkort og at reiseregningene registreres i selvbetjeningsportalen. Ansatte på reise er dekket av forsikring gjennom statlige særavtaler eller kredittkortselskap.

Feltarbeid

Feltarbeid er ikke definert som tjenestereise, men som pålagt arbeid utenfor ordinært arbeidssted. De ansatte er ulykkesforsikret under feltarbeidets varighet.

Toktarbeid

De ansatte er ulykkesforsikret under toktets varighet

Studenter

Studenter har i utgangspunktet yrkesskadedekning etter folketrygdloven dersom skaden har oppstått mens studenten var i en undervisningsituasjon, på undervisningsstedet eller i undervisningstiden. Dette gjelder også for skader som kan opptre på feltarbeid siden det skjer i regi av UiB. Utfyllende informasjon er tilgjengelig på nettsidene til UiB.

Egne regler for utenlandske studenter i Norge.

Studenter som studerer eller er på feltarbeid i utlandet skal ha egen reiseforsikring. Det er studentene sitt eget ansvar å sørge for gyldig reiseforsikring før utreise. Se her for mer informasjon om helse, trygghet og forsikring for studenter på reise.