Home
Student Pages
bilateral

Ewha Womans University and University of Bergen (BILATERAL)

  • CountrySouth Korea
  • TownSeoul
  • Exchange programmeBilateral
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

EWHA Womans University vart grunnlagt i 1886 som den fyrste høgare utdanningsinstitusjonen for kvinner i Sør-Korea. Fortsatt er dette universitetet berre for kvinner når det gjeld ordinære studiar, men det er ope for mannlege utvekslingsstudentar. EWHA har om lag 25 000 studentar, 2 000 av deier internasjonale. Med 14 colleges og 14 graduate schools og 78 forskingsinstitutt gjer EWHA seg gjeldande innan dei fleste fagdisiplinar. Campus ligg midt i Seoul.

Seoul er hovudstaden i Sør-Korea. Byen ligg ved Hanelva og har rundt 10 millionar innbyggarar. Den er rekna som ein av verdas ti viktigaste finanshovudsete, og nokre av verdas største industriselskap, som for eksempel Samsung, LG og Hyundai-Kia, har sine hovudkontor her.

Accommodation

Ein kan søke om studentbustad på campus via EWHA, eller ein kan prøve å finne noko privat. Ein kan spørje internasjonalt kontor ved EWHA om råd.

Semester duration

Vårsemesteret varar frå byrjinga av mars til midten av juni og haustsemesteret frå byrjinga av september til midten av desember.

Bygningar og parkar på campus
Photo:
© EWHA Womans University

Information