Home
Student Pages
erasmus+

Joseph Haydn Conservatory and The Grieg Academy ¿ Department of Music (ERASMUS+)

  • CountryAustria
  • TownEisenstadt
  • Number of exchange places1
  • Study levelBachelor
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Joseph Haydn Konservatorium blei etablert i 1971, og har i dag rundt 320 studentar. Konservatoriet ønsker å være «eit levande monument» for komponisten Josef Haydn. Dei har flest studieløp innan dei klassiske stilartane, men òg det finst òg avdelingar for jazz og populærmusikk. Campusområdet ligg sentralt i Eisenstadt, rett ved byparken.

Eisenstadt er ein liten by med rundt 13 500 innbyggarar og ligg nær grensa til Ungarn, heilt lengst aust i Austerrike. Byen er mest kjend for å være heimbyen til Joseph Haydn og har fleire kulturbygg til hans minne, deriblant Haydnsaal i slottet Esterházy og Haydn museum, som ligg i huset der han ein gong budde. Eisenstadt arrangerer dessutan både Haydn-festival og Haydn-festspel kvart år.

Accommodation

Konservatoriet har fleire studentbustader sentralt i Eisenstadt der internasjonale studentar kan leige rom. Det er òg mogleg å finne rimelig prisa bustad på den private marknaden.

Semester duration

September - februar og februar - juni.

Flott bygning
Photo:
© Joseph Haydn Konservatorium

Information