Home
Department of Earth Science

Main content

Prøvetaker som brukes når man ønsker helt uforstyrrede prøver av de øverste 40cm av sedimentene som er avsatt på havbunnen. Den tar 4 prøver om gangen og plastrørene som brukes er transparente. Vekten på prøvetakeren er ca. 650 kg og er produsert av KC-Denmark.