Home
Department of Earth Science

Main content

Boks corer er en prøvetaker beregnet for bløte sedimenter på havbunnen. Den kan brukes på alle forskningsfartøy og for alle vanndybder. Den er konstruert for minst mulig forstyrrelse av sedimentoverflaten som er viktig for kvantitative undersøkelser av mikro- og makrofauna, geokjemiske prosesser eller sedimentologi.