Home
Centre for Elderly and Nursing Home Medicine (SEFAS)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyheter

Velkommen til boklansering!

Nye bokutgivelser med solide bidrag fra SEFAS’ forskere. I høst inviteres det til boklanseringer.

boklansering

Main content

«Stories of Dignity within Healthcare: Research, narratives and theories» og nyutgivelse av «Demensboka. Lærebok for helse- og omsorgspersonell» er to nye utgivelser med bidrag fra flere av SEFAS forskere.

Fortellinger om verdighet i helsesektoren (Stories of Dignity within Healthcare: Research, narratives and theories) er ny en bok som belyser verdighetsperspektivets sentrale plassering i helsesektorens virksomhet. Oscar Tranvåg er gjesteforsker ved SEFAS, og er bokens førsteredaktør, samt forfatter av forord og to kapitler.

Han sier:« Boken synliggjør praktiske og etiske aspekter som er sentrale i helsepersonells møte med sårbare syke – som pasienter med hhv. demens og kreft. Boken drøfter også hvordan sykepleiestudenter og andre helsefagstudenter kan utvikle kunnskaper om verdighetsbevarende omsorg, og synliggjør sentrale sider knyttet til organisering og utvikling av verdighetsbevarende omsorgstjenester."

Et viktig aspekt ved boken er at den også diskuterer hvordan helsepersonells egen verdighet kan ivaretas i deres ofte krevende arbeidssituasjon. De ulike tema som tas opp gjennom bokens tolv kapitler, blir belyst gjennom aktuell forskning og anonymiserte fortellinger – med etterfølgende diskusjoner i lys av anerkjente verdighetsteorier

Boken ble lanseres 21. september 2016 kl. 12:00 – 14:00

BILDE FRA LANSERINGEN

Sted: VID Vitenskapelige Høgskole, Haraldsplass, Aud. 116.

Program for dagen

Mer informasjon om boken her

Demensboka gis nå ut for andre gang og er en lærebok for helse- og omsorgspersonell. I denne reviderte utgaven er noen av temaene som tas opp: Demensutredning, personsentrert omsorg, miljøbehandling, pårørendes situasjon, velferdsteknologi og nærhet og seksualitet. Gode tjenester i hjemmet for personer med demens er også ett av satsningsområdene til boken, noe som sammenfaller med SEFAS ICI-HomeTime-prosjekt.

Demensboken er revidert av Signe Tretteteig og har kapitler av førsteamanuensis Bettina Husebø og postdoktor Frøydis Bruvik ved SEFAS. Bruvik tar opp problematikker rundt det å være pårørende til en person med demens og adresserer både hvilke oppgaver de pårørende har, hvilke rettigheter de har og ikke minst hvordan de påvirkes sosialt, økonomisk, fysisk og psykisk. Husebø har kalt sitt kapittel «Lindrende demensomsorg» og ser på den palliative fasen og smerte- og smertevurdering i livets slutt.

Boken lanseres mandag 17. oktober 2016 kl. 18-20:30

Sted: Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsalen

Program for dagen

Ta en kikk i bokens Innholdsfortegnelse