Home
Department of Social Anthropology
Møt våre masterstudenter

Kjersti Simonsen - unge middelklassekvinner i Teheran

Kjerstis kjærlighet og faglige interesse for Midtøsten mot slutten av bachelorgraden førte henne like etter på feltarbeid i Teheran. - Det var uten tvil en stor utfordring å reise alene til et så annerledes land som Iran, men den kunnskapen jeg sitter igjen med nå er helt uvurderlig! sier hun.

Main content

Det å kunne observere handlinger i en sosial situasjon, og deretter tolke hva som egentlig ligger bak det folk sier og gjør, er en kompetanse jeg mener er ekstremt viktig i dagens samfunn!

År påbegynt grad: 2015

Faglig veileder: professor Anh Nga Longva

Hvorfor valgte du en mastergrad i sosialantropologi?
Det var da jeg skrev bacheloroppgaven min at jeg virkelig ble sikker på at jeg ønsket å gå videre med sosialantropologi! Jeg hadde så lyst å jobbe videre med temaet jeg hadde hatt på bacheloroppgaven, at masterstudiet ble en naturlig vei videre for meg.

Hvordan har overgangen fra bachelor- til masterprogrammet vært?
Overgangen fra BA til MA-nivå gikk veldig greit, og det var en veldig spennende prosess. Jeg opplevde at vi fikk mye mer innføring i hvordan man faktisk bruker antropologi i praksis, og hvilke spennende og utfordrende problemstillinger man kan møte på når man gjør dette. Opptakten til feltarbeidet og fagene vi hadde i forbindelse med dette fikk meg virkelig til å se hele faget på en helt ny måte!

Hva er den viktigste kompetansen du tilegner deg som masterstudent i sosialantropologi?
Den viktigste kompetansen jeg føler at jeg sitter igjen med etter å ha utført et sosialantropologisk feltarbeid (og etter å ha skrevet en påfølgende masteroppgave), er det å være i stand til å utføre deltakende observasjon, for så å analysere funnene mine i etterkant. Det å kunne observere handlinger i en sosial situasjon, og deretter tolke hva som egentlig ligger bak det folk sier og gjør, er en kompetanse jeg mener er ekstremt viktig i dagens samfunn!

Hva skrev du om i bacheloroppgaven? Hvorfor valgte du dette temaet?
Bacheloroppgaven min tok for seg forholdet mellom islam og feminisme i Midtøsten, nærmere bestemt Egypt og Iran. Min kjærlighet og faglige interesse for Midtøsten startet i løpet av det siste året på bachelorgraden, hvor jeg ble inspirert av et fag vi hadde da, komparativ regional etnografi (SANT215) som professor Anh Nga Longva foreleste i.

Hva skriver du masteroppgaven din om? Hvorfor valgte du dette temaet?
Jeg skriver masteroppgaven min basert på mitt feltarbeid i Iran's hovedstad Teheran, hvor jeg har sett på hvordan unge middelklassekvinner forholder seg til staten og hvordan de navigerer gjennom hverdagslige situasjoner i et restriktivt bybilde. Det empiriske materialet mitt dokumenterer hva disse kvinnene gjør i sin hverdag for å overholde, men samtidig vise motstand mot, de restriksjonene som har blitt lagt på dem av den Islamske Republikken. Jeg valgte denne tematikken fordi jeg ønsket å fortsette på det prosjektet jeg startet på bachelornivå.

Hva er ditt beste minne fra studietiden på master så langt?
Mitt beste minne fra studietiden på master er helt klart selve feltarbeidet! Det var uten tvil en stor utfordring å reise alene til et så annerledes land som Iran, men den kunnskapen jeg sitter igjen med nå, både faglig og personlig, er helt uvurderlig! Man lærer så utrolig mye om seg selv ved å utføre feltarbeid, og man venner seg virkelig til å leve utenfor sin egen komfortsone. Ikke minst får man klart og tydelig se hvordan man bruker antropologi i praksis, som igjen hjelper en til å tenke på verden på helt nye måter. I tillegg på jeg nevne mine fantastiske medstudenter! De har vært gull verdt som samtale- og diskusjonspartnere, enten det var gjennom frustrerte Skype-samtaler under selve feltarbeidet, og i ettertid når vi alle kom hjem igjen. Jeg har virkelig sett viktigheten av å ha likesinnede rundt seg når man skal bearbeide opplevelser fra feltarbeidet.

Hvorfor bør nye søkerer velge master i sosialantropologi?
Hvis man ønsker et spennende og variert masterprogram med mye frihet til å forme og utføre sitt eget prosjekt, er en master i sosialantropologi perfekt!

Har du tips til ferske masterstudenter?
Kom i gang fort med å tenke på aktuelle tematikker for oppgaven, det er lurt å begynne så tidlig som mulig med dette. Man får ikke mye tid å forberede seg på før man skal ut i felt, og høstsemesteret går veldig fort. Man bør også prioritere å lese en del litteratur før avreise, både faglig relatert og om stedet man skal til. God forberedelse på forhånd gjør alt litt lettere i en ellers stresset og fremmed situasjon!

Har du vært på utveksling? Hvordan var det? Hva lærte du?
Jeg var på utveksling andre året på bachelorgraden, ved University of Queensland (Brisbane, Australia). Dette var et helt fantastisk semester, som jeg setter utrolig stor pris på at jeg fikk oppleve! University of Queensland har et aktivt antropologisk institutt som driver med mye spennende forskning og har flinke forelesere, spesielt på Stillehavsøyene og på den australske urbefolkningen. Dette var noe jeg ikke hadde så mye kunnskap om på forhånd, så jeg nøt virkelig godt av fagtilbudet deres der.

Hva tenker du å gjøre etter mastergraden din?
Jeg har veldig lyst til å fortsette med noe innenfor akademia, og har en liten drøm om å jobbe videre med forskning. Selv om dette helt klart kan være en krevende karrierevei, føler jeg meg ikke ferdig med forskningsfeltet mitt, og håper jeg får muligheten til å fortsette å jobbe mer med dette.