Home
Department of Philosophy

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Filosofistudier

Studieprogrammer i filosofi

På denne siden finner du informasjon om studieprogram i filosofi ved Universitetet i Bergen og om hvordan du kan søke opptak til de ulike programmene.

Main content

Studieprogram i filosofi

Andre studieprogram med spesialisering i filosofi

Hvordan søke opptak

Du søker om opptak til årsstudiet og bachelorprogrammene gjennom Samordna Opptak (SO). Søknadsfrist er 15. april (1. mars for enkelte søkergrupper).

For masterprogrammet søker du UiB direkte. Mer informasjon her.

For opptak til ph.d.-utdanningen må du normalt ha en femårig mastergrad. Finansiering til ph.d.-løpet er også nødvendig. De øvrige krav til kvalifikasjoner varierer mellom fakultetene, fagfelt og stipendiatstillingen som skal besettes.  Mer informasjon på siden Hvordan søke opptak til ph.d.-utdanningen?