Home
Geophysical Institute

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Tok masterprogrammet i energi

Fikk drømmejobben

Anja Molnes fikk drømmejobben to måneder etter at masteroppgaven i energi var levert ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen.

Anja Molnes
RELEVANT: Anja Molnes mener mastergraden i energi gir en god bakgrunn for å gi faglige råd innenfor fornybar-sektoren.
Photo:
UiB

Main content

– Jeg har truffet spikeren på hodet. I masteren skrev jeg om energieffektivisering i bygg, som er mye viktigere for klimaet enn folk kanskje tror. Mange trekker frem vindkraft og solceller, men energieffektivisering er en vel så viktig del av løsningen, sier Anja Molnes.

Energirådgiveren i selskapet Entro har studert realfag ved UiB. Molnes leverte en masteroppgave i energi ved Geofysisk institutt i 2018.

Etter en kort tur innom Stavanger med jobb i en teknologibedrift, er hun nå tilbake i Bergen som energirådgiver.

Hun er glad for at hun satset på et grønt yrke, selv om det ikke var mange jobbmuligheter innen fornybarbransjen da hun begynte å studere.

– Jeg hadde veldig stor tro på at arbeidsmarkedet ville ta seg opp. Den grønne omstillingen er i gang, og realfag er en god døråpner for mange spennende, nye yrker, sier Molnes.

– Har du tips til kommende realfagstudenter?

– Engasjer deg i verv og vær flink til å gripe muligheter underveis i studiet. Det er virkelig gøy når du kommer ut i arbeidslivet og ser verdien av å ha bred kompetanse. Det gir også flere bein å stå på.

Selv var hun aktiv utenfor lesesalen gjennom hele studietiden. 

– Jeg fikk prøve meg som journalist og var redaktør i studentavisen MatNatPrat i ett år. Jeg var også grafisk ansvarlig. I tillegg var jeg engasjert i foreningen for masterstudenter, Tekna Student Bergen.

Det var i forbindelse med Tekna-vervet at Molnes var med på å dra i gang en stor energikonferanse i Bergen i 2018 som fikk navnet «Vi må snakke om i morgen».

Konferansen kom i gang etter stor innsats fra engasjerte studenter i Tekna Student Bergen og Geofysisk Fagutvalg.  

– Dette er desidert det mest spennende jeg var med på gjennom studietiden. Ikke bare ble konferansen en kjempesuksess med mange kjente foredragsholdere, men det ga meg en helt unik erfaring som jeg aldri kunne fått fra en forelesning eller pensumbok. Jeg tror arbeidsgivere setter stor pris på at man engasjerer seg aktivt i egen tverrfaglig kompetansebygging, sier hun og kommer med en oppfordring:

– Si ja! Det er slik nye muligheter dukker opp. Uten erfaringen fra konferansen ville jeg aldri fått reisestipendet som muliggjorde at jeg fikk et tomåneders internship i Tokyo hos et selskap som jobbet med det grønne skiftet i Japan.

Etter en kort tur innom Stavanger og jobbing med solcelleløsninger, er hun nå tilbake i Bergen som energirådgiver.

Hun er glad for at hun satset på et grønt yrke, selv om det ikke var mange jobbmuligheter innen fornybarbransjen da hun begynte å studere.

– Jeg hadde veldig stor tro på at arbeidsmarkedet ville ta seg opp. Den grønne omstillingen er i gang, og realfag er en god døråpner for mange spennende, nye yrker, sier Molnes.