Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Marie Curie-prosjekt til Infomedia

Media City Bergen skal forskes på

Personvern, datasporing, media og utvikling av journalistutdanning. Alt skal under lupen når forskeren Ana Milojevic hentes fra Beograd for å forske på selve medieklyngen Media City Bergen.

Media Futures i Media City Bergen
Fenomenet Media City Bergen skal nå forskes på. Forskeren Ana Milojevic skal undersøke hvordan forestillinger om mediebruk endres, og hvordan dette framstår i en medieklynge.
Photo:
Eivind Senneset / UiB

Main content

Insitutt for Informasjons- og medievitenskap ansetter Ana Milojevic. Hun har fått EU-finansiering i to år gjennom programmet Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships (MSCA-IF).

Kritisk medieforskning

MSCA-IF er en ettertraktet ordning, og nå kommer Ana Milojevic fra Universitetet i Beograd til Institutt for informasjons- og medievitenskap i Bergen. Sammen med faglig mentor professor Hallvard Moe, skal hun arbeide med prosjektet Datafication, Media and Democracy: Transformation of news work in datafied society.

– Prosjektet er nyskapende og plasserer seg helt i front av forskningen på mediebruk og publikumsbilder, samtidig som det kan bygge på en lang tradisjon innen kritisk medieforskning, sier Moe.

Ny kunnskap om mediebruk og medieklynger

Milojevic skal bidra med ny kunnskap om hvordan forestillinger om mediebruk endres, men også gi oss innsikt i hvordan dette framstår i en medieklynge - her blir altså selve Media City Bergen gjenstand for forskning.

Ifølge prosjektbeskrivelsen skal prosjektet resultere i forskningsbasert kunnskap for å heve debatter om personvern, datasporing, media og utvikling av journalistutdanning. Prosjektet skal også arbeide for verktøy og praksiser som gagner samfunnet som helhet, og ikke bare medieorganisasjoner.

– Tematisk er dette sentrale problemstillinger for den forskningen instituttet satser på gjennom sin SFI-søknad, utdyper Hallvard Moe.

Milojevics DataMeDe-prosjekt har oppstart i september 2020, og er planlagt å løpe i 24 måneder, til september 2022.