Home
Communication Division

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ekspertliste ved UiB

Pride 2020

UiB har mange forskere som kan svare på spørsmål fra pressen om temaer som kjønn, seksualitet, skeiv kjærlighet og mangfold, i forbindelse med Pride 2020.

Main content

Universitetsbibliotekar Hannah Gillow Kloster

Faglig leiar av Skeivt arkiv 

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Professor Randi Gressgård

- Kjønns- og seksualitetsforskning i to underkategorier: 1) feministisk teori og forskjellsproblematikk, som blant annet handler om vilkår for sosial rettferdighet, og 2) kjønns- og seksualitetsformasjon, som belyser det grunnleggende spørsmålet ‘hva er kjønn?’

Førstebibliotekar, førsteamanuensis Hanne Marie Johansen

- Kjønnshistorie, likestilling, seksualitet, skeiv historie, skeiv teori

Stipendiat Dinara Podgornova

- Kunnskapsproduksjon innan kjønnsstudiar og feminisme

Vitenskapelig assistent Sigrid Sandal

Førsteamanuensis Kari Jegerstedt

- Feminisme, skeiv teori

Postdoktor Redi Koobak

- Transnasjonale feminismestudiar med fokus på diskursar om kjønn, rase og seksualitet

Kjønn og identitet

Professor Norman Anderssen

Leiar av LGBTHI-forskningsgruppa ved UiB. 

Professor Anne Szefer Karlsen, ansvarlig for kuratorprogrammet ved KMD (master i kuratering)

Szefer Karlsen har med seg eit skeivt perspektiv inn i kuratering, og i studiet ho er ansvarlig for. Kan sei noko om skeivhet i kunsten og skeiv kuratering.

Førstelektor Synnøve Lindtner, Medievitenskap

- Kjønn og identitet

Stipendiat John Magnus Dahl, Medievitenskap

- Kjønn, identitet og seksualitet i populærkultur – TV-seriar, humor, film, Pride-parade, drag queens. Dessutan om kjønn, identitet og seksualitet i kulturhistorisk samanheng.

Professor Lise Widding Isaksen, Sosiologi

Kjønn og identitet. Kva blir rekna som feminine uttrykk og maskuline uttrykk i ulike kulturar?

Professor Tone Hellesund, Kulturvitenskap

Kulturelle perspektiv på kjønn, seksualitet og intimitet, i nåtid og fortid

Professor emerita, allmennmedisin Kirsti Malterud

Førsteamanuensis emeritus, Nordisk litteratur Pål Bjørby

Professor Atle Møen, Sosiologi

- Forskjelligheit/ulikheit

Professor, allmenn litteraturvitenskap Ellen Mortensen

- Kjønnsteori

Politikk

Professor Lise Rakner, Sammenliknende politikk

- Kontrasten mellom rettigheiter, likestilling og pride i Norge og andre land

Professor Siri Gloppen, Sammenliknende politikk

- Om korleis det juridiske lovverket rundt seksualitet er i endring i ulike land.

Professor Ragnhild Muriaas, Sammenliknende politikk

- Likestilling mellom kjønn, og om muligheter innan politikken. Kven blir høyrt og får politisk gjennomslag.

Ekspertlisten blir oppdatert