Home
Centre for Interprofessional Workplace Learning

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
TVEPS våren 2020

Nytt rekordsemester for TVEPS

Våren 2020 prøvde vi ut flere nye praksisarenaer og studentene hadde enda bedre læringsutbytte enn tidligere.

TVEPS på Nattland skole
TVEPS-studenter snakket med 7.-klassinger om overgang til ungdomsskole, kropp og følelser. Våren 2020 var første gang vi testet formidlings-TVEPS på skole. Kirlin Bodin, helsesykepleie (f.v.), Viktoria Opheim, fysioterapi, Sina-Isabel Warz, human ernæring og Eirik Søderholm, psykologi.
Photo:
Elin Christine Gundersen, TVEPS

Main content

Vårsemesteret 2020 ble svært annerledes for de fleste grunnet nedstengningen av samfunnet i forbindelse med Covid-19.

Også TVEPS stengte dørene fysisk i midten av mars, og gikk over til digitalt format resten av semesteret. For studentene våre var det imidlertid «business as usual» også dette semesteret. Vi testet nemlig ut høyintensiv studentaktivitet de første månedene i vinter og ble til alt hell ferdig med praksisavviklingen uken før alt ble stengt grunnet pandemien. 

Vanligvis kjører vi TVEPS praksis fra januar til april, men dette semesteret testet vi kapasiteten vår til å sende ut rekordmange grupper på kort tid for å være forberedt til fullskala-utvidelsen som er rett rundt hjørnet. Det lyktes med god margin, og vi er klare for den store oppskaleringen. 

Det var 134 studenter som gjennomførte TVEPS dette semesteret, med halvparten fra UiB og halvparten fra HVL. Studentene kom fra følgende utdanninger: fysioterapi, sykepleie, bioingeniør, helsesykepleie, barnehagelærer, lærer, medisin, farmasi, ernæring, psykologi, juss, tannpleie, musikkterapi, logopedi. 

Av totalt 27 TVEPS-grupper ble hele 17 grupper sendt til nye arenaer. For første gang gikk vi dette semesteret inn i grunnskolen med to grupper til Nattland skole for formidlings-TVEPS og en gruppe til Alrekstad skole for utrednings-TVEPS. Vi hadde også ni nye sykehjem i sving, samt Frisklivs- og mestringssenteret i Bergen kommune.  

Vi skrev høsten 2019 om en formidabel læringseffekt i TVEPS, men kan denne våren melde om enda høyere læringsutbytte. 

Vi har beregnet læringseffekt av TVEPS på evne til tverrprofesjonelt samarbeid i form av Cohen’s D, slik vi også gjorde forrige semester. Dette estimatet er et effektmål for den standardiserte forskjellen mellom gjennomsnitt før og etter TVEPS for hvert av de 20 spørsmålene i Interprofessional Collaborative Competencies Attainment Survey ICCAS (lenken er til det engelske originalskjemaet).

De 20 spørsmålene dekker kompetanseområdene kommunikasjon, samarbeid, roller og ansvarsområder, brukersentrert tilnærming, konflikthåndtering, og teamfunksjon. Som en tommelfingerregel kan man si at læringseffekten er stor når Cohen’s d overstiger 0.8. Beregning av overall Cohen’s d for alle 20 spørsmålene i ICCAS spørreskjemaet sett under ett viser en effektstørrelse på hele 1,20 med 1,14 for HVL og 1,35 for UiB.  Dette er enda mye høyere enn forrige semester (0,96 totalt sett), og Cohen’s D over 1 er ekstremt gode resultater.

Vi planlegger følgeforskning for å undersøke hva det er i TVEPS som gir det høye læringsutbyttet, men tror at en gjennomprøvd modell med høyintensive læringsaktiviteter, og varierte og stadig nye typer praksisarenaer er blant suksessfaktorene.   

Interessert i mer informasjon om TVEPS våren 2020? Semesterrapporten i sin helhet her