Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Bærekraftig hav

Samler fagmiljøene rundt plastforurensing

Som del av den marine satsingen ved UiB, blir forskere, stipendiater og studenter som er opptatt av plastforurensing nå samlet i et tverrfaglig nettverk.

Plastdugnad 2020
- Engasjementet blant både studenter og ansatte gjør at jeg nå ser veldig frem til å møte medlemmene i det nye nettverket, sier marin direktør Amund Måge. Illustrasjonsfoto fra plastrydding utenfor Hellesøy i september 2020.
Photo:
Ole M. Kvamme, UiB

Main content

- Ved å samle fagmiljøene på tvers av alle fakulteter, skal problematikken rundt plastforurensing få et enda tydeligere avtrykk i vår marine satsing, sier UiBs marine direktør, Amund Måge.

Utdanning, forskning og innovasjon

- Dette er et sammensatt problem, som naturen ikke kan løse selv. Her trengs bredden av universitetet sine fagområder for å bidra med ny forskningsbasert kunnskap om alt fra helsemessige konsekvenser til ny teknologi og juridiske problemstillinger globalt, slår Måge fast.

Han viser til at marin forskning er et av de tre strategiske satsingsområdene ved UiB. Forskning, utdanning og innovative løsninger rundt skadevirkninger av plast og hvordan man kan hindre plast i å havne i naturen, er en naturlig del av dette feltet.

- Vi ønsker også at det nye nettverket skal bidra inn mot universitetet sitt arbeid med bærekraftmål 14, liv under vann, hvor plastforurensing er et viktig tema, sier den marine direktøren.

Som kjent er UiB tildelt et ledende ansvar for bærekraftmål 14 av FN-organisasjonen UNAI, og har fra før etablert store og viktige satsinger, som SDG Bergen, senteret Ocean Sustainability Bergen (OSB) og den årlige Bærekraftskonferansen i Bergen. Det er også opprettet et eget utdanningsemne for bærekraftsmål 14.

I tillegg går startskuddet for FNs havforskningstiår i januar. Måge er glad for å ha fått på plass det nye nettverket, som vil styrke UiB sin posisjon i å bidra med forskningsbasert kunnskap om plast inn i dette viktige tiåret.

Flere medlemmer er velkomne

Den første samlingen var planlagt i november, men måtte utsettes, da smitterestriksjonene ikke tillot å samles fysisk. Nå er dette planlagt på nyåret, og da vil samlingen gjennomføres, enten fysisk eller digitalt.

- Antall medlemmer i nettverket stiger stadig, men per i dag har vi samlet rundt 35 medlemmer. Det inkluderer tre nye stipendiater som jobber med forskjellige perspektiver rundt plastproblemet - fra juridiske problemstillinger og helsemessige utfordringer, til plastens løp i naturen, sier Måge.

Samarbeid

Måge sier at det også vil være fokus på å bruke breddekunnskapen i plastnettverket i samarbeid med andre aktører.

- I dag er tre forskere i bistillinger medlemmer av nettverket, noe som skaper tette koblinger til andre institusjoner i regionen, som NORCE, Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Det blir gjort veldig mye bra arbeid rundt plastforurensing fra mange aktører i Bergen, og målet er at plastnettverket skal bidra til å løfte dette arbeidet ytterligere i tiden fremover.

Ett eksempel er det nye mikroplastsenteret ved NORCE; North Atlantic Microplastic Centre, som åpnet offisielt 9. desember. Måge sitter i styret i senteret, og deltok under åpningen i en samtale med NORCE-direktør Hans Kleivdal om plastproblematikken og behovet for samarbeid. Åpningsseremonien til senteret kan du se i opptak på NORCE sine nettsider.

Engasjement og kunnskapsproduksjon

Det nye nettverket blir startet opp i et høstsemester hvor det har vært en stor plastsatsing på flere fronter ved UiB:

  • Universitetet ble #plastsmart-partner i august. Som del av dette prosjektet er UiB nå i ferd med å kartlegge eget plastforbruk, som et ledd i arbeidet med å redusere bruken av unødvendig plast og omfanget av plast på avveie. 
  • I september var Plasthvalen - som skapte stort globalt engasjement i 2017 - inspirasjonen bak en stor plastdugnad blant studenter, alumner, ansatte og en rekke samarbeidspartnere. Her ble det ryddet fire tonn plast over to uker. For å sette det tallet i perspektiv, så veide plasten i magen på Plasthvalen bare 1,5 kilo.
  • Sammen med Studentparlamentet gjorde også UiB en innsats for årets TV-aksjon, som gikk til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet.

- Jeg er imponert over innsatsen studentene la ned i høst, parallelt med at plastnettverket har kommet på plass, sier Måge, og legger til:

- Engasjementet blant både studenter og ansatte gjør at jeg nå ser veldig frem til å møte medlemmene i det nye nettverket, for å videreutvikle initiativet og å løfte opp plastrelaterte problemstillinger i tiden som kommer.

Forskere, stipendiater og studenter som ønsker å være med i plastnettverket, kan kontakte koordinator Odd André Karlsen på epost: Odd.Karlsen@uib.no.