Home
Centre for International Health

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Norske fagfolk i vaksineopprop: - Norge må gjøre mer for å sikre rettferdig vaksinetilgang globalt

I solidaritet med pasienter og helsearbeidere i lav- og middelinntektsland støtter en gruppe norske fagfolk en globale kampanje for rettferdig fordeling og stiller følgende krav til den norske regjeringen i forbindelse med et møte i WTO 13. og 14. oktober 2021:

Jordklode som blir støttet av hånd. Lege med hansker på holder sprøyte som han peker mot jordkloden.
Photo:
Colourbox id # 51554762

Main content

I solidaritet med pasienter og helsearbeidere i lav- og middelinntektsland støtter en gruppe norske fagfolk en globale kampanje for rettferdig fordeling og stiller følgende krav til den norske regjeringen i forbindelse med et møte i WTO 13. og 14. oktober 2021:

  • Norge må forplikte seg til umiddelbar omfordeling av vaksinedoser for å øke vaksinasjonsdekningen globalt i tråd med Verdens helseorganisasjons målsetning.
  • Norge må støtte forslaget om unntak fra patentrettigheter på vaksiner, medisiner og medisinsk utstyr mot covid-19 i Verdens Handelsorganisasjon (WTO).

Flere legemiddelselskaper rundt i verden står klare til å starte produksjon av covid-19-vaksiner dersom de får muligheten til dette. I oktober 2020 fremla Sør-Afrika og India et forslag i TRIPS-rådet (Trade Related Aspects of International Property Rights) i WTO om et midlertidig unntak fra blant annet patentrettigheter på vaksiner, medisiner og medisinsk utstyr til bruk i bekjempelsen av covid-19. Et unntak fra patentrettigheter vil kunne gi en økning i global produksjon av vaksiner til en rimeligere pris.

Forslaget støttes av WHO, mer enn 100 land, inklusive USA og Australia, samt 140 tidligere statsledere og Nobelprisvinnere. EU, Storbritannia, Sveits og Norge går fremdeles mot forslaget. Norge må nå følge etter og støtte forslaget ved det forestående møtet i WTO den 13. og 14. oktober.

Kilde: Aftenposten, debattsider 7.oktober 2021

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/lVOq89/norge-maa-gjoere-mer-for-aa-sikre-rettferdig-vaksinetilgang