Home

UiB Sustainability

Main content

Studenter rydder av plast i skjærgården

Universitetet i Bergen er et forskningsbasert breddeuniversitet der bærekraft er, og lenge har vært, en selvsagt og integrert del av alle våre aktiviteter. Vi fokuserer på bærekraft i vår forskning, undervisning, innovasjon og drift. På disse sidene finner du noen eksempler på hvordan vi jobber med bærekraft på disse områdene samt en oversikt over kommende arrangementer og aktuelle saker.

Har du spørsmål eller innspill til klimaarbeidet ved UiB? Kontakt oss på e-post: klima2030@uib.no

Universitetet i Bergen er utpekt av FN som globalt knutepunkt for bærekraftsmål 14, livet i havet. Les mer om havsatsingen ved UiB.

Bærekraft
Bærekraftspilotene ved UiB, 2023-24

Her er UiBs nye bærekraftspiloter

Det fjerde kullet av bærekraftspiloter ved UiB er på plass. Bli bedre kjent med Nora, Emma, Kristine og Dina.

Plastnettverket
Rein Hardangerfjord

Topp innsats for en Rein Hardangerfjord

15. september var det klart for en ny utgave av storaksjonen Rein Hardangerfjord. Som i fjor fylte Plastnettverket ved UiB en buss med studenter og ansatte som ønsket å gjøre en innsats for miljøet.

KLIMANØYTRALT UIB 2030
Logoen til UiBs klimafond

Klimafondet

UiB har opprettet et eget klimafond i arbeidet med å redusere universitetets klimaavtrykk. Søknadsfrist for høstsemesteret 2023 er 15. oktober.

Masteroppgave fra One Ocean:
Judith Thu Ølberg på Statsraad Lehmkuhl

Anbefaler flere bølgemålinger fra skip

Judith Thu Ølberg har nylig levert sin masteroppgave om bølgemålinger fra skip. Dataene samlet hun fra seilskipet Statsraad Lehmkuhl, som del av jordomseilingen One Ocean Expedition.

HORISONT 2020 | HAVFORSKNING
Crushing waves, Ireland, Co. Kerry

COMFORT-prosjektet varsler om irreversible skader i havmiljøene på jorden

Havet trues av klimaendringer, forurensning og overfiske. EU-prosjektet COMFORT anbefaler umiddelbar reduksjon av klimagasser for å begrense irreversible skadeeffekter.