Home

UiB Sustainability

Main content

Studenter rydder av plast i skjærgården

Universitetet i Bergen er et forskningsbasert breddeuniversitet der bærekraft er, og lenge har vært, en selvsagt og integrert del av alle våre aktiviteter. Vi fokuserer på bærekraft i vår forskning, utdanning, innovasjon og drift. På disse sidene finner du noen eksempler på hvordan vi jobber med bærekraft på disse områdene samt en oversikt over kommende arrangementer og aktuelle saker.

Har du spørsmål eller innspill til klimaarbeidet ved UiB? Kontakt oss på e-post: klima2030@uib.no

Universitetet i Bergen er utpekt av FN som globalt knutepunkt for bærekraftsmål 14, livet i havet. Les mer om havsatsingen ved UiB.

UiB Bærekraft
Klimafondet logo

Se hvem som fikk støtte fra Klimafondet

Styringsgruppa for Klimanøytralt UiB har behandlet sak om tildeling av støtte fra Klimafondet og stipendet Grønn master for vårsemesteret. Se hvem som fikk støtte her.

Nyhet
Teodora Nedelcheva og Anette Cecilie Blich med det ny-installerte rensesystemet i NG5

Vil redusere mikroplastutslippet med 80%

Akkurat nå foregår det et pilotprosjekt på vannrensing i Nygårdsgaten 5. Om prøveprosjektet går godt og teknologien innføres på hele campus, kan man potensielt redusere UiBs utslipp av mikroplast fra renhold med hele 80%.

One Ocean Week
One Ocean Week

En uke med hav i fokus

Under One Ocean Week fra 13.-19. april, har en rekke samarbeidspartnere satt hav på agendaen i Bergen. UiB sine fagmiljøer har bidratt til mange arrangementer gjennom uken.

Bærekraft
Teamet på Geomikrobiologisk laboratorium med det synlige beviset på at de er sertifisert som My Green Lab. Bakerst f.v.: Anders Schouw, Steffen Jørgensen. Foran f.v.: Sven Le Moine-Bauer, Hannah Babel, Renee Hageman og Petra Hribovšek.

Sertifisert som My Green Lab

Geomikrobiologisk laboratorium, UiB er den første offentlige forskningslaben i Norge som får miljøsertifisering fra My Green Lab. Arbeidet med sertifiseringen er gjort med støtte av Klimafondet ved UiB.

Min mastergrad
Studenter som skriver masteroppgave om plast.

Skriver masteroppgaver om plast

I denne artikkelserien presenterer vi fire masterstudenter som har valgt å skrive masteroppgaven sin om plastproblematikken.