Home
Department of Chemistry

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
VALG 2024

Valg av kandidater til Instituttrådvalg (gruppe B og D)

I år skal det velges nye representanter for Gr. B (midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling) og Gr. D (studenter) i instituttrådet ved Kjemisk institutt.

valgbilde2011_0_3_1.jpg
Photo:
Colourbox

Main content

Gruppe B: Midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger
Vi trenger 1 medlem og 3 varamedlemmer.

Gruppe D: Studenter
Vi trenger 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Hvordan fremme forslag til medlemmer til instituttsråd:

 • Forslaget må være skriftlig.
 • Det må være underskrevet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.
 • Forslagsstiller må oppfylle kriteriene til stemmerett.
 • Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
 • De foreslåtte må være valgbare.
 • Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.
 • Frist for å fremme forslag er kl 12:00 den 05. mars 2024.

Forslagene skal sendes på e-post til gry.parker@uib.no med kopi til pal.gunnestad@uib.no

 

Hvordan foreslå kandidater

For å kunne foreslå kandidater eller for å kunne få lov til å stemme må du stå i manntallet til UiB, jf § 6 Valgreglement for UiB.

Gr. B - her kan du sjekke om du står i mantallet. Manntallet vil bli oppdatert i mars.

Du kan stille til valg dersom du, når valget starter:

 • er midlertidig vitenskapelig ansatt i undervisnings- eller forskerstilling, dersom du er engasjert for minst ett år i minst halv stilling
 • eller- har vært sammenhengende ansatt eller engasjert i minst ett år i minst halv stilling

Gr D - her kan du sjekke om du står i mantallet. Manntallet vil bli oppdatert i mars.

Den som er valgbar har forslagsrett.

Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: valgstyret@uib.no.

Valgreglement for UiB.

Nåværende sammensettning av Gruppe D

 • Amalie Golten Fiskeseth
 • Nhat Son Bui 
 • Katrine Aske
 •  Andre Selstø