Home
Section for Health Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Vellykket forskningsseminar om kunst og deltagelse i forskning

Forskningsgruppen Helsevitenskap og erfaringsforskning arrangerte forskningsseminar med søkelys på kunst og forskning. Det ble svært vellykket.

Forskningsseminar på Solstrand hotell
Photo:
UiB

Main content

Inspirerende internasjonalt forskningsseminar på Solstrand Hotell med søkelys på forskning på bruk av kunst i demensomsorgen og brukermedvirkning i forskning. Fra arrangør IGS og forskningsgruppen Helsevitenskap og erfaringsforskning deltok blant andre forskningsgruppeleder professor Målfrid Råheim, professor emerita Eva Gjengedal, ph.d.-stipendiat Marit Albertsen og medforsker Eva Aarskog, med presentasjoner knyttet til henholdsvis kunst og deltagelse i forskning med bestemte grupper av tjenestebrukere. 

Medarrangør, en søstergruppe ved Høgskolen i Molde, stilte med en god delegasjon, og professor emerita Else Lykkeslet med-presenterte fra et forskningssamarbeid om kunst i forskning i tilknytning til demensproblematikk. 

Fra Hemil deltok førsteamanuensis Lill Susann Y. Haugen med en presentasjon om brukerinvolvert samarbeidsforskning. På programmet var det mange flere spennende presentasjoner, blant annet direktør og professor Tineke Abma og flere fra LEYDEN Academy i Nederland med nyvinnende arbeid rundt lek i forskning, og deltagelse i forskning. Det var også flere inspirerende presentasjoner fra VID, blant andre professor Oddgeir Synnes og førsteamanuensis Åshild Gjellestad hhv omkring visuell kunst og poesi, og motstand og tvang.