Home
Centre for the Study of the Sciences and the Humanities

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny bok

Vitenskapsteori i psykologiske fag

Hvilken type vitenskap er psykologi? Hva mener vi med psykologisk kunnskap?

Bokframside - person i gul dress med en fargerik collage som hode
Photo:
Fagbokforlaget

Main content

Dette er spørsmål som reises i professor Henrik Bergs nye bok Vitenskapsteori i psykologiske fag, utgitt på Fagbokforlaget.

Boken tegner et bilde av et sammensatt fag hvor en rekke ulike vitenskapsteoretiske skoler er relevante. Forholdet mellom vitenskap og praksis tematiseres også. Boken har i tillegg et eget kapittel som omhandler mentale fenomen. Den egner seg særlig godt for studenter og yrkesutøvende i psykologiske fag.

Henrik Berg er professor ved Universitetet i Bergen og tilknyttet både det tverrfaglige og interfakultære Senter for vitenskapsteori og Institutt for klinisk psykologi ved Det psykologiske fakultet. Han er også professor ved Universitetet i Agder.

Ved Universitetet i Bergen underviser Berg doktorgradsstudenter ved Det psykologiske fakultet i vitenskapsteori og etikk som en integrert del av emnet Forskingsdesign, metode, etikk og vitskapsteori (PS901).

Dette er Bergs andre bok. I 2020 gav han ut boken Evidens og etikk: Hva er problemet med evidensbasert praksis i psykologi?