Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Prisdryss for Sampol

Ugleprisen og Studiekvalitetsprisen til SAMPOL223 utgjør instituttets andre Uglepris og fjerde studiekvalitetspris.

Michaël Tatham
Photo:
Magnus Buseth Danielsen (UiB). På bildet: Michaël Tatham.

Main content

Komiteen for Ugleprisen var spesielt imponert over hvordan SAMPOL223 Democratic Transformations in Europe: Trends and Implications knytter folk sammen.

– De har lyktes både i å knytte fagmiljøet tettere sammen og i å knytte studentene tettere på forskningen ved instituttet. SAMPOL223 er innovativt og nyskapende, og utfordrer studentene til å få eierskap og erfaring med forskning tidlig i løpet, sier prorektor ved UiB, Pinar Heggernes.

Samarbeidsvilje

Emnet er for bachelorstudenter, og har som mål å kartlegge, forklare og forstå sentrale utviklingstrekk i Europa og hvordan disse påvirker de demokratiske systemene våre.

Kurset er bygget opp rundt boken «Democratic Transformations in Europe. Challenges and Opportunities» (Peters og Tatham, red 2016, Routledge), der 16 av 17 forskere som bidro til boken hadde tilknytning til instituttet.

Michaël Tatham, emneansvarlig for SAMPOL223, vil ikke ta all æren selv.

– Det er stor vilje til å samarbeide ved Institutt for sammenlignende politikk noe dette kurset, og boken bak, gjenspeiler. Det ville vært vanskelig å få på plass et emne som dette uten de gode holdningene til deling og samarbeid ved instituttet, sier Tatham.

Høy kvalitet

Ikke nok med det. SAMPOL223 har også tidligere fått Studiekvalitetsprisen. Den skal premiere fagmiljøer som jobber aktivt med å utvikle kvaliteten på sine utdanninger.

«Det er (…) svært spennende hvordan emnet har gitt studentene mulighet til å bli aktiv koblet på forskning allerede på bachelornivå. Muligheten studentene får til å arbeide med konkrete data gjør kurset arbeidsrelevant og faglig utfordrende. Tilbudet har slik stor overføringsverdi til andre fagmiljø,» skriver innstillingskomiteen til prisen.

Dette faller naturlig nok i god jord hos Institutt for sammenliknende politikk.

– Dette er en fin anerkjennelse til alle som har vært involvert i SAMPOL223 over flere år, og særlig emneansvarlig Michaël Tatham. Emnet viser at faglig samarbeid om undervisning kan fremme studiekvalitet. Emnet har også vært innovativt særlig med tanke på vurderingsformen som inviterer studenter på BA-nivå til å drive forskning. Det er også kjekt at et emne som også har virket faglig integrerende på instituttet, får en slik anerkjennelse, sier Leiv Marsteintredet, instituttleder ved Institutt for sammenlignende politikk.