Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Studiekvalitetsprisen til EUR105

Emnet EUR105 European Union Institutions, Politics, and Policies i bachelorprogrammet i europastudier har fått Studiekvalitetsprisen 2020 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Som første emne i Norge oppnådde det status som Jean Monnet Academic Module.

Vinnerne
Tidligere og nåværende emneansvarlige for EUR105 (f.v.) Michael Robert Tatham, Raimonadas Ibenskas og Georg Picot, sammen med undervisningsleder ved Institutt for sammenliknende politikk, Leiv Marsteintredet, tok imot prisen.
Photo:
Torhild Dahl / UiB

Main content

Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet vedtok i styremøtet 21. april å tildele Studiekvalitetsprisen for 2020 til emnet EUR105 European Union Institutions, Politics, and Policies (Jean Monnet Academic Module). SV-fakultetets Studiekvalitetspris skal premiere fagmiljøer som jobber aktivt med å utvikle kvaliteten på sine utdanninger. Formålet er å stimulere til og belønne gode studiekvalitetstiltak.

Vedtaket baserer seg på innstilling fra en innstillingskomite bestående av visedekan Dag Elgesem, studiesjef Kirstine Kolsrud, studentutvalgsleder Hanna Handeland og visedekan ved Det humanistiske fakultet Svein Ivar Angell. Innstillingen ble gjort med bakgrunn i at EUR105 på en svært god måte oppfyller kriteriene for tildeling av prisen. Komiteen skriver i sin begrunnelse:

«Institutt for sammenliknende politikk har utviklet et emne som på en svært god måte imøtekommer flere av de målsettingene universitetet har for utvikling av kvalitet i utdanningene. Erfaringene med varierte og digitale læringsformer, bruken av gjesteforelesere og formidlingsarbeidet som fagmiljøet har gjort i samarbeid med Litteraturhuset i Bergen har stor overføringsverdi til andre fagmiljøer. Arbeidet med å utvikle emnet er gjort i samarbeid med ansatte og eksterne partnere, i tillegg til samarbeidet med Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap om programmet som helhet. Resultatet er et emne som utfordrer studentene til læring på nye måter og bygger kompetanse som er nyttig både faglig og i arbeidslivet. Fordi emnet har blitt tilbudt over tid, har fagmiljøet hatt anledning til å vurdere virkningen av tiltak og videreutvikle tilbudet. Instituttet kan slik dokumentere at kunnskapen og erfaringen som studentene opp når i emnet bidrar til å heve kvaliteten på bachelorutdanningen.»

Emne i tverrfakultært samarbeid

EUR105 er et obligatorisk emne i andre semester av den tverrfakultære bachelorgraden i europastudier. Bachelorprogrammet er et samarbeid mellom Institutt for sammenliknende politikk ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Det humanistiske fakultet.

EUR105 er ett av flere kvalitetsutviklingstiltak som er gjennomført i bachelorprogrammet i europastudier. Den kontinuerlige kvalitetsutviklingen har foregått over år. Så tidig som i 2012 ble eksempelvis studiet styrket med arbeidslivspraksis i Brussel. Europastudier var også først ute med å innføre forventet utveksling (opt out-utveksling) ved UiB.

Lagarbeid

– Dette er fint å se et lagarbeid for kvalitetsutvikling som dette belønnet med prisen, sier instituttleder Jan Oskar Engene.

Opprinnelig var professor Michaël Tatham emneansvarlig og prosjektansvarlig, et ansvar som ble delt med professor Georg Picot og som i inneværende semester ivaretas av førsteamanuensis Raimondas Ibenskas. Fra studieadministrativ side er Adrian Kjær en nøkkelperson. Arbeidet med utviklingen av emnet har også involvert UiB læringslab, nøkkelpersoner med arbeidserfaring fra EU-systemet og utadrettede offentlige arrangementer på Litteraturhuset.