Home
UiB Sustainability

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Sykkeldag på UiB

Gratis sykkelverkstad ved Studentsenteret

På den årlege sykkeldagen ved UiB, som i år er torsdag 25. april, vert det sykkelverkstad, samt utdeling av gratis bollar og kaffe, ved Studentsenteret.

Sykkelverkstad
Også i år kan du få gratis service på sykkelen din som del av UiB sin sykkeldag, i samarbeid med Bergen Live og Miljøløftet. Både studentar og tilsette kan møte opp ved Studentsenteret torsdag 25. april.
Photo:
Ole M. Kvamme, UiB

Main content

I samarbeid med Bergen Live og Miljøløftet set UiB opp sykkelverkstad ved Studentsenteret, torsdag 25. april klokka 11-14. Her blir det også utdeling av gratis bollar og kaffe. Ingen påmelding er nødvendig - ta med sykkelen og møt opp!

Når du finn sykkelen fram igjen etter ein lang vinter, kan det vere behov for å justere bremser og gir, eller kanskje treng kjedet smøring? Både studentar og tilsette kan møte utanfor Studentsenteret - og få gratis hjelp av proffe sykkelreparatørar. Tilbodet gjeld enkel service, ikkje større reparasjonar.

Sykkeldagen er også ei fin moglegheit til å klargjere sykkelen din til den nasjonale aktivitetskampanjen Sykle til jobben, som tek til 3. mai. Her kan ein delta individuelt eller på lag - og vere med i trekninga av små og store premiar. Sykle til jobben varer i seks veker, frå 3. mai til 16. juni.

Sykkelvenleg universitet

Som del av satsinga Klimanøytralt UiB jobbar universitetet med å legge betre til rette for syklistar på universitetsområdet.  Med om lag 20.000 studentar og 4000 ansatte, vil tiltak som fremmar miljøvenlege reiser til jobb og studier vere viktige tiltak.

Grunna arbeidet med å legge til rette for syklistar på campus, vart UiB som første universitet i landet sertifisert som Sykkelvenleg universitet av Syklistenes Landsforbund i 2021.

Parkering og garderobar

UiB ønsker å gje tilsette og studentar gode moglegheiter for å sykle til og frå universitetet, og jobbar difor kontinuerlig med å etablere fleire trygge sykkelparkeringar og gode garderobefasilitetar rundt på campus.

Her finn du oversikt over UiB sine fasilitetar for syklistar, inkludert trygg sykkelparkering på universitetsområdet.