Home
Department of Sociology

News archive for Department of Sociology

Fredag 19. februar 2016 holdt professor emeritus Ørjar Øyen et kåseri om «Wiensenteret» for kolleger og stab ved Sosiologisk institutt. Wiensenteret ble etablert som et senter som skulle drive samfunnsvitenskapelig forsknings- og dokumentasjonssamarbeid på tvers av Jernteppet under den kalde krigen.