Home
Department of Sociology

News archive for Department of Sociology

Sosiologisk institutt er bevilget midler fra NFRs program Utdanning 2020 til forprosjektet "Transforming vocational education and training - a collaborative research proposal". Prosjektleder er Ole Johnny Olsen. Prosjektet er et samarbeid med Svein Michelsen, Institutt for administrasjon og organisasjonskunnskap, UiB, og forskere ved NIFUSTEP og FAFO. Forskere ved Høgskolen i Akershus vil bli... Read more