Home
Faculty of Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Studietilbod ved Det psykologiske fakultet

Det psykologiske fakultet har eit breitt studietilbod som omfattar årsstudium, bachelorprogram, masterprogram og profesjonsstudium.

Main content

Det psykologiske fakultet har eit breitt studietilbod som omfattar

Sjå menyen under for informasjon om fakultetet sitt emnetilbod, om universitetspedagogikk og lærarutdanning.

Informasjon om opptak til dei einskilde programma finn du på fakultetet sine opptakssider.

Fakultetet har òg emne som er opne for studentar ved andre fakultet, lærestader eller personar utan studierett. Eit oversyn over dei opne emna finn du lenke til under.