Home
Student Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Godkjenning av studieopphald i utlandet

Delstudiet i utlandet skal kunne gå inn i graden din ved UiB, og godkjenning av utanlandsopphaldet er naudsynt for å unngå å bli forseinka i studiane. Utvekslingsopphaldet må difor vere fagleg førehandsgodkjent som ein del av utdanningsplanen din på studieprogrammet før du reiser ut. Du må også sørge for endeleg godkjenning når du kjem tilbake frå utvekslingsopphaldet.