Home

Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Main content

Studenter i kantinen på Geofysisk institutt

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Mat.Nat.) er et av syv fakultet ved Universitetet i Bergen. Fakultetet består av syv institutter som sammen utgjør grunnstammen av forskning og utdanning innen matematikk, kjemi, fysikk, datavitenskap, samt geologiske- og biologiske fag. Mat.Nat. er også vertskap for UiB satsingsområder innen marin forskning og klima og energiomstilling. 

Studietilbud | Studiehverdag | Forskning | Dekanens blogg | Nygårdshøyden sør

News
Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting

Bringer sammen de nordiske utviklingsbiologimiljøene i Bergen

Konferansen Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting ga et unikt perspektiv på de nyeste fremskrittene innen utviklingsbiologi, tiltrakk seg et mangfoldig publikum og styrket forbindelsene mellom nordiske og internasjonale institusjoner.

JUBILEUM
Instiuttleder Antonella Zanna Munthe-Kaas deler ut kake under 75-års jubileet til institutt for matematikk

Matematisk institutt fyller 75 år

Matematisk institutt feiret sitt 75-års jubileum med blant annet pølser, kake, taler og debatt om hvor matematikken går fremover.

Konferanse
Rosendalsveko 2024 flyer
Aug 05

Rosendalsveko 2024

Universitetet i Bergen, Folgefonnsenteret og Havforskningsinstituttet ønsker velkommen til Rosendalsveko 2024 på kaia i Rosendal. I år er tema Klima, risiko og beredskap.

Banebrytende forskning
Universitetsmuseet i Bergen

Fire nye prosjekter innen banebrytende forskning

Forskere ved UiB får finansiering til spennende grunnforskningsprosjekter innen biovitenskap og arkeologi.

News
Yan Li by the shore in Bergen, known as "the capital of the fjords".

Forsker for å forutsi «monsterbølgene»

Yan Li, førsteamanuensis ved Matematisk institutt og Bjerknessenteret, utvikler teoretiske modeller for å forutsi forekomsten av monsterbølger, også kjent som «rogue waves» eller «freak waves». Bølger som er svært farlige for skip og marine virksomheter.