Home
Department of Informatics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Informatikk - Kontakt

Kontaktinformasjon for informatikk

Main content

Instituttkontoret

Ekspedisjonstid: 08:30-15:00
Tel.: (+47) 55 58 42 00
Epost: post@ii.uib.no

Postadresse 

Institutt for informatikk
Universitetet i Bergen
Postboks 7803
5020 Bergen

Besøksadresse 

Høyteknologisenteret i Bergen
Thormøhlensgate 55 
5008 Bergen

Datablokken, 4. etg.

Finn fram til oss

Epost

Personer

Ledelse og administrasjon
Vitenskapelig ansatte
Forskningsgrupper

Social Media

Institutt for informatikk Facebook
Fagutvalget ved Institutt for Informatikk Facebook