Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Godkjenning av studieopphald i utlandet ved Det medisinske fakultet

Et delstudium i utlandet skal kunne inngå i graden din ved UiB.

Main content

Faglig godkjenning

Studieoppholdet i utlandet må være faglig godkjent for å kunne inngå som en del av utdanningsplanen din, og for å unngå at du blir forsinket i studiet.

Forhåndsgodkjenning og endelig godkjenning ivaretar den faglige godkjenningen av utvekslingsoppholdet. 


Godkjenning før og etter

Før du reiser må du ha på plass en forhåndsgodkjenning av utvekslingsoppholdet.

Etter at du har kommet tilbake må du søke om å få utvekslingsoppholdet endelig godkjent. Når utvekslingsoppholdet er endelig godkjent inngår det som en del av graden din ved UiB.