Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Møteplan og sakslister i fakultetsstyret

Her finner du møteplan for vår- og høstsemesteret 2020 og sakslister.

Situasjonen omkring COVID-19 påvirker fakultetsstyrets møteaktivitet våren 2020. Flere saker blir sendt på sirkulasjon og noen møter blir avholdt digitalt. Denne siden vil bli oppdatert med info om eventuelle digitale møterom. 

Vårsemesteret: 

  • Onsdag 22. januar
  • Fredag 27. mars - Saker sendt på sirkulasjon
  • Onsdag 22. april - Digitalt møte
  • Onsdag 20. mai - Digitalt møte 
  • Onsdag 17. juni, kl. 12.30

Høstsemesteret: 

  • Onsdag 26. august, kl. 10.00
  • Onsdag 28. oktober, kl. 08.00
  • Onsdag 16. desember, kl. 08.30 

Styremøtene avholdes i Styrerommet, 4. etg. Armauer Hansens Hus kl. 13.15, hvis ikke annet er oppgitt.

Saklistene vil normalt være tilgjengelig på nett 6 dager før møtet i fakultetsstyret.

 

Sakslister: