Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Avtale for mastergradsstudium

Mastergradsavtalen inngås mellom student og programutvalget for det aktuelle masterprogrammet ved Det medisinske fakultet.

Main content

I løpet av første semesteret på masterstudiet skal studenten inngå en mastergradsavtale med programutvalg, institutt og veiledere. I avtalen inngår det nærmere regler om retten til veiledning og andre ytelser for mastergradsstudenter.

En mastergradsavtale består av en generell del, en veiledningsdel og en milepælsplan. Milepælsplanen beskriver planlagt studieprogresjon og hvilke emner som skal inngå i masterstudiet.