Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Fakultetsstyrets medlemmer

Her finner du informasjon om fakultetsstyret, samt navn og kontaktinfo på nåværende styremedlemmer.

Fakultetsstyrets sammensetning pr 1.8.2017 - 31.7.2021

 

Victor D. Norman styreleder
 

Gruppe A/Vitenskapelig ansatte:
Professor Gunnar Mellgren 
Professor Jan Haavik 
Professor Bettina Husebø


Gruppe B/Midlertidig vitenskapelige ansatte (perioden 1.8.2020 - 31.7.2021)
Stipendiat Anny Gravdal 


Gruppe C/Teknisk-administrative ansatte:
Overingeniør Bianca Cecilie Nygård 

Gruppe D/Studenter (perioden 1.8.2020 - 31.7.2021)
Asgeir Werner-Ristesund
Danielle-Arlene Bendiksen

Eksterne styremedlemmer:
Administrerende direktør Nina Mevold - Sørlandet sykehus
Viseadministrerende direktør Clara Beate Gram Gjesdal - Helse Bergen
 

                                 ******************************

Prodekaner:

Professor Marit Bakke         prodekan for forskning og stedfortreder for dekan 
Professor Steinar Hunskår   prodekan for utdanning
Professor Roland Jonsson    prodekan for forskerutdanning
Professor Helge Ræder        prodekan for innovasjon


Vararepresentanter gruppe A/Vitenskapelig ansatte:

1. Professor Bjarne Robberstad

2. Professor Jørgen Krohn

3. Professor Silke Appel

4. Professor Frits Alan Thorsen

5. Professor Audun Helge Nerland

 

Vararepresentanter gruppe B/Midlertidig vitenskaplig ansatte:

1. Stipendiat Kjersti Elvestad Hestetun

2. Stipendiat Øyvind Goksøyr

 

Vararepresentanter gruppe C/Teknisk-administrative ansatte:

1. Seniorkonsulent Margarethe Bittins


Vararepresentanter gruppe D/Studenter:

Eirik Myhre

Martha W. B. Revheim


Vararepresentanter eksterne styremedlemmer:

Administrerende direktør Kjerstin Fyllingen - Haraldsplass Diakonale Sykehus

Forskningsdirektør Svein Skeie - Stavanger Universitetssykehus

Om fakultetsstyret: 

Fakultetsstyret skal ha 9 eller 11 medlemmer. Fakultetsstyret selv avgjør størrelsen og den nærmere sammensetningen, innenfor disse rammene:


a) Fakultetsstyret skal ha medlemmer valgt av og blant:
- Fast ansatte i utdannings- og forskningsstilling (gruppe A)
- Midlertidig ansatte i utdannings- og forskningsstilling (gruppe B)
- Ansatte i tekniske og administrative stillinger (gruppe C)
- Studenter (gruppe D). Studentene skal ha to medlemmer dersom det samlede styret har 9 medlemmer, og tre dersom styret har 11 medlemmer.


b) Dekanus, og ved dennes forfall prodekanus, er fakultetsstyrets leder. Fakultetsstyret bestemmer om prodekanus, skal være medlem av fakultetsstyret, jf. valgreglementets §29.


c) Fakultetsstyret kan bestemme at det skal ha inntil to eksterne medlemmer. Disse oppnevnes av universitetsstyret etter forslag fra fakultetsstyret selv.
Det skal velges eller oppnevnes like mange varamedlemmer som det skal velges medlemmer for hver gruppe, med tillegg av to. Det er ikke personlige varamedlemmer.