Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Kontaktinformasjon

Fakultetsadministrasjonen

Fakultetsadministrasjonen ved Det medisinske fakultet har tilhold i Armauer Hansens hus (4. etasje).

Main content

 

Stab

Staben har ansvaret for sekretariatsfunksjonen for fakultetsstyret, koordinering av tilgjengelege areal og bygningsmasse ved fakultetet samt leiarstøtte. I tillegg har staben ansvar for intern og ekstern kommunikasjon samt formidling og profilering av den totale verksemda ved fakultetet. Her ligg også fakultetsekspedisjonen, som tek imot spørsmål på telefon og e-post frå både eksterne og interne brukarar av fakultetstenestene.

Se også:

 

Personalseksjon

 • Gerd Johannessen Seksjonssjef 
   
 • Ingvild Vandeskog Wallacher Nestleder, seniorrådgiver
   
 • Julie Hansen Personalkonsulent 
  (Klinisk institutt 2, Laboratoriebygget, 8. etg.) 
   
 • Evelyn Ravnestad Personalkonsulent
  (Institutt for biomedisin, Bygg for biologiske basalfag, fakultetsadministrasjonen) 
   
 • Elin Myhrvold Personalkonsulent
  (Besøksadresse: Institutt for klinisk odontologi, Årstadveien 19)
   
 • Hilde B. Johannessen Personalkonsulent
  (Besøksadresse: Klinisk institutt 1, Laboratoriebygget, 7. etg)
   
 • Eli Selback Personalkonsulent 
  (Besøksadresse: Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Årstadveien 17)

Rekrutteringsseksjonen

Rekrutteringsseksjonen skal sikre etterrettelige, åpne og tillitsvekkende rekrutteringsprosesser fra publisering til og med vedtak om tilsetting. Seksjonen bidrar med kvalitetssjekk av utlysningstekster, publisering av stilling, kommunikasjon med søkere, komiteer og arbeidstakerorganisasjoner, deltaking på intervjuer og generell rådgivning.

Studieseksjonen

Studieseksjonen - i samarbeid med studieadministrasjonen ved institutta - har ansvar for å følgje opp studieprogram og dei 2000 studentane ved fakultetet, frå første dag som student til vitnemålet ligg klart. Oppfølginga inkluderer studierettleiing, informasjon, saksbehandling av studiesaker og tilrettelegging for studentutveksling. Seksjonen driftar også informasjonssenteret for studentar.

Forskningsseksjon

Forskningsseksjonen administrerer ph.d.-programmet og forskarlina, og arbeider i tillegg med søknadsstøtte for eksternfinansierte prosjekt, innovasjon og andre forskingssaker. 

Økonomiseksjon

Økonomiseksjonen jobbar med økonomistyring - budsjettering, rapportering og prognosearbeid, samt analyser og utgreiingsoppgåver innan økonomifeltet. Seksjonen har ansvar for økonomi og innkjøp for fakultetsadministrasjonen. Økonomiseksjonen handterer også fakultetet sine fond og legatar.

Fototjenester

Se egen nettside for informasjon om tjenester og priser.