Home
The University Gardens

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Lær om rogn og asal

Alle kjenner rogn, men visste du at det finnes så mange som 13 forskjellige viltvoksende arter (asal medregnet) i Norge? Sju av dem er unike for Norge, og for disse har vi et spesielt bevaringsansvar.

Photo:
Per Harald Salvesen

Main content

Noen av rogn- og asalartene (Sorbus) ser svært like ut og kan være vanskelig å skille fra hverandre, men nå har grundige studier av slekten blitt publisert på et eget nettsted. Per Harald Salvesen har deltatt i dette arbeidet som representant for Universitetsmuseet i Bergen. Genressurssenteret lanserte nylig en serie nettartikler om Sorbus i Norge. Dette er første gang en sammenstilling av artenes kjennetegn, utbredelse, kulturhistorie og prydverdi er blitt samlet på nettet.

Ta deg en tur i skogen og se om du finner trær eller busker av rogn og asal. I Arboretet og Botanisk hage kan du finne både norske og utenlandske arter av slekten Sorbus.