Home
Research

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Lakselussenteret

Senterets hovedmål er å bidra til økt verdiskaping innenfor havbruksnæringen gjennom å finne en god og bærekraftig løsning på et alvorlig sykdomsproblem.

Lakselussenteret (SLRC) blir ledet av professor Frank Nilsen ved Institutt for Biologi.

Sentret har flere vitenskapelige prosjekter hvor det arbeides med å bekjempe lusen fra flere vinkler. Senteret utvikler også våtlaber til forsøk med lakselus og en integrert database for lusegenomet. Det skal være kort avstand mellom forskning og utvikling av produkt i SLRC.

Senteret har totalt ni samarbeidspartnere, både fra akademia og næringsliv: UiB, Havforskningsinstituttet, Norges Veterinærhøgskole, UNI Research AS, PatoGen Analyse AS, Novartis Animal Health AG, Marine Harvest ASA, Ewos Innovation AS og Lerøy Seafood Group ASA.

Les mer: http://www.slrc.no