Home
The Department of Biomedicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

K.G. Jebsen-senter for nevropsykiatriske lidelser har fått forlengelse!

To nye år for forskning på ADHD og andre psykiske lidelser

Gruppe mennesker
Photo:
UiB, KGJN

Main content

Senteret åpnet offisielt 1. Juli 2011 og ble våren 2014 evaluert av en internasjonal ekspertgruppe. På bakgrunn av evalueringen ble senteret invitert til å søke forlenget støtte fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. I oktober kom den gledelige nyheten om at senteret forlenges med to nye år med midler fra selve stiftelsen, noe som i tillegg utløser gaveforsterkningsmidler og støtte fra UiB og Helse Bergen HF. Av de fem første K.G. Jebsen-sentrene som ble åpnet i 2011, er det Senter for nevropsykiatriske lidelser fra Bergen og Senter for hjertetrening ved NTNU som har fått tilbud om videre finansiering. Stiftelsen vil sannsynligvis utlyse nye forskningsmidler i løpet av 2015.

K.G. Jebsen-senteret for forskning på nevropsykiatriske lidelser studerer årsaksfaktorer og mekanismer for vanlige psykiske lidelser, med hovedvekt på ADHD.  Dette er en av de vanligste psykiske lidelsene hos barn og ungdommer (3-8 %), men rammer også 3-4 % av den unge voksne befolkning. Hittil har forskningsfeltet hatt knappe ressurser og det har vært lite samarbeid mellom ulike disipliner og forskningsgrupper.

 

Et senter med sterk internasjonal aktivitet 

Forskningssenteret ledes av Jan Haavik som er professor i biomedisin og spesialist i psykiatri. Senteret er lokalisert ved Institutt for biomedisin, men prosjektgruppen er tverrfaglig sammensatt og representerer totalt fire institutter og to fakulteter, i tillegg til Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin og Psykiatrisk divisjon ved Haukeland Universitetssykehus. Metodene strekker seg fra klinisk psykiatrisk forskning, via epidemiologi, nevropsykologi, funksjonell, strukturell og spektroskopisk hjerneavbildning (MRI), til genetikk og molekylær karakterisering av kandidatgener.

Hele prosjektgruppen har i tillegg et stort internasjonalt kontaktnett, inkludert flere EU-prosjekter og samarbeid med NIH. Denne tverrfaglige og internasjonale tilnærming til psykiatrisk forskning gjenspeiles også i senterets virksomhet, som er enestående i Norge. Prosjektets langsiktige mål er å gi ny innsikt i kliniske uttrykk og årsaker til ADHD og relaterte psykiske lidelser, noe som kan lede til forbedret diagnostikk, samt muligheter for forebygging og behandling. Mange lovende resultater har allerede blitt publisert. Det er påvist nye risikofaktorer og biomarkører for nevropsykiatriske lidelser, inkludert ADHD, og vist at disse tilstandene ofte er assosiert med andre problemer og sykdommer (komorbiditet). Sammen med ny innsikt i basale hjernefunksjoner, utgjør dette et godt grunnlag for å utvikle ny sykdomsforståelse og behandlingsmuligheter. I den videre prosjektperioden (2015-2018) vil senteret både videreføre årsaksforskningen og starte nye kliniske behandlingsstudier i Bergen.