Home
Faculty of Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Sekretariatet ved Det psykologiske fakultet

Økonomi-, personal- og IKT-seksjonen

Seksjonens hovedansvarsområde er personal, økonomi og lokal IKT-støtte.

Seksjonens ansatte har arbeids- og prosessansvar for:

  • ansettelsesprosesser/HR-lederstøtte /HMS/personalsystemer og rapportering
  • økonomiforvaltning/-styring og prosjektøkonomi
  • lokal IKT støtte til forskningsmiljøer og klinikker