Home
Faculty of Humanities

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
italia

Det norske institutt i Roma

UiB-studentar kan ta emne på bachelor- og masternivå ved instituttet.

Gate i Roma
Gatebilde i Roma.
Photo:
Colourbox

Main content

Studiar av antikken og tydinga den har hatt for vestleg kultur, religion, språk, litteratur og samfunnsforhold heilt fram til i dag, samlar forskarar og studentar frå ulike fag. Instituttet tilbyr emne innan kunsthistorie, antikke studiar og italiensk, kontakt studierettleiar på programmet for informasjon om korleis dette kan passast inn i studieløpet ditt.

Instituttet ligg på Gianicolo-høgda sentralt i Roma nær monument og kjelder, og har gode arbeidsplassar og undervisnings- og seminarrom som til saman bidreg til å motivere til studiar og forsking.

Kvart semester blir det gitt fleire kurs for studentar, samt eitt etterutdanningskurs for lærarar. Det er også mogleg å bruke instituttet sine lokale til faglege konferansar og møte.

Les meir på instituttet sine nettsider.