Home
UNESCO Chair: Sustainable heritage and environmental management
BIOSFÆREDAGEN

Norges første Biosfæredag i Nordhordland!

1. juni arrangerte Nordhordland UNESCO biosfæreområde og UNESCO Chair-gruppen ved UiB Biosfæredagen - den første av sitt slag i Norge! Dagen hadde et fullspekket program fra morgen til kveld, med faglig innhold om pågående og avsluttet forskning i regionen, samt presentasjoner om spennende temaer innenfor relevante bærekraftutfordringer i Nordhordland.

Next
Seks personer som sitter på høye stoler foran et publikum. Ved siden av står en mann med med replikk-kort og mikrofon
Paneldebatt om arealutfordringer i Nordhordland. Fra venstre: Atle Fasteland (kommunedirektør, Vaksdal), Tobby Sander Tomassen (Osterøy Utvikling), Ragnhild Gya (Naturvernforbundet Hordaland), Laila Bjørge (Landbrukskontoret, Alver), Kristin Nåmdal (Plan og analyse, Alver), Hallvard Oppedal (ordfører, Gulen), Asbjørn Nagell Toft (samfunnsplanlegger, Austrheim).
Photo:
Ruben Soltvedt
1/4
Gruppe mennesker som sitter i et rom og ser mot en kvinne som står foran en skjerm og presenterer noe,
Meriem Bouamrane forteller om Biosfære-programmet for fullsatt sal.
Photo:
Ruben Soltvedt
2/4
Kvinne som står foran en skjerm og presenterer noe,
Postdoktor Katja Malmborg snakker om samarbeidet med Alver kommune og Nordhordland biosfære i forskningsprosjektet BIOSPHERE.
Photo:
Inger Måren
3/4
Eldre mann i blå genser står og smiler ved siden av en kvinne i rød genser som snakker i en mikrofon. I bakgrunnen er en skjerm med tekst.
Peter Emil Kaland og Meriem Bouamrane forteller om bakhistorien og bakgrunnen til at Nordhordland UNESCO biosfæreområde ble til.
Photo:
Inger Måren
4/4
Previous

Main content

I 2019 fikk Nordhordland status som UNESCO biosfæreområde, og UiB – med UNESCO Chair Inger Måren og professor emeritus Peter Emil Kaland i spissen – var en stor bidragsyter i dette arbeidet. Peter Emil startet Biosfæredagen med å fortelle om hvordan Nordhordland kom på agendaen som aktuell kandidat for UNESCO biosfære-statusen – fra hans arbeid med Lindåsprosjektet på 70-tallet, opprettelsen av Lyngheisenteret på Lygra på 90-tallet, og videre til i dag. Ideen om å ansøke om UNESCO biosfære-status for Nordhordland kom på bordet allerede tidlig på 2000-tallet, for så å bli lagt til side i over ti år før saken kom på bordet igjen, og ble realisert gjennom mye hardt arbeid. Siden dette har biosfæreavdelingen hos Region Nordhordland vokst fra én til fire ansatte.

UiBs UNESCO Chair-gruppe brukte Biosfæredagen til å fortelle innbyggere, kommuneansatte, politikere og representanter fra frivillige organisasjoner i Nordhordland om hva vi forsker på, og hvordan det kan være relevant kunnskap for publikum. Bl.a. ble resultatene fra en omfattende undersøkelse om økologien på Nordhordlands beitemarker presentert, i tillegg til hvilke naturgoder Nordhordlendinger setter mest pris på og hvor de finnes, samt hvordan gjengroing av kystlyngheier påvirker humlebestandene våre. Sammen med Alver kommune, presenterte også postdoktor Katja Malmborg hvordan UiB samarbeider med Alver og Nordhordland biosfæreområde i det tverrfaglige forskningsprosjektet BIOSPHERE. En livlig debatt om areal- og bærekraftutfordringer i Nordhordland med representanter fra kommune, næring, Naturvernforbundet, og politikken avsluttet første del av arrangementet.

På kveldstid var det duket for at lokale aktører kunne sette søkelys på ulike utfordringer innenfor alle typer bærekraft – økonomisk, sosial og miljø – med presentasjoner om karbon og teknologiutvikling på Mongstad, livet på bygda, å gå fra røde til grønne fjorder, og naturen sine goder. Gjestene fikk også gleden av å smake på et bredt spekter av godsaker fra lokalmatprodusenter under biosfære-initiativet Smak av Nordhordland. Biosfæreavdelingen hadde også visning av sine flotte håndverksfilmer, produsert av fotograf Ruben Soltvedt i det pågående prosjektet Handverksruta – filmene viser klipp av nåværende Nordhordlendinger som driver med tradisjonelt håndverk i regionen.

Meriem Bouamrane var dagens æresgjest. Hun er leder for de europeiske biosfæreområdene ved UNESCOs hovedkvarter i Paris. Meriem fortalte oss om bakgrunnen for biosfæreprogrammet og Nordhordlands UNESCO-status. Petroleum- og oppdrettsindustriene er uten tvil to av de største og viktigste næringene i Nordhordland, men også blant de minst bærekraftige. Man skulle tro at dette ikke var forenelig med UNESCOs biosfæreprogram, men behovet for en overgang fra petroleum til alternative energikilder er nettopp noe av det som gjør Nordhordland til et godt modellområde for bærekraftig utvikling – her har regionen en mulighet til å gå foran som et godt eksempel. Meriem presiserte at overgangen som skal skje i Nordhordland også skal skje andre steder, både Norge og resten av verden, og hva som skjer her er dermed av stor interesse både nasjonalt og globalt.

«Verdens øyne er rettet mot Nordhordland»
sier Meriem Bouamrane

UiBs UNESCO Chair Inger Måren var både stolt og glad over vel gjennomført Biosfæredag, og hadde ikke forventet at det skulle bli en så stor suksess som det faktisk ble.
 –  Det er viktig å formidle forskning som gjøres i regionen, ikke minst for innbyggere og aktører i regionen, slik at de har anledning til å komme med innspill og påvirke forskningen, sier hun.

Meriems poeng om petroleumsavviklingen og overgang til mer grønn industri er også viktig, og peker på viktigheten av forskning på, med og for regionen.
 –  Denne industrien vilpå sikt avvikles, og vi vil se store og spennende omstillinger i Nordhordland. Regionen innehar masse bra kompetanse som vi gjerne vil skal brukes og videreføres i en bærekraftig retning. Dette er et tog som går, og UiB som nærmeste universitet kan velge å være med eller ikke! sier Inger Måren.

Siden oppstarten av Nordhordland UNESCO biosfæreområde har biosfæreavdelingen ved Region Nordhordland jobbet hardt med å implementere statusen i regionen, og formidle til befolkningen hva den innebærer. På Biosfæredagen ble det tydelig at biosfæreprogrammet har vekket engasjement i regionen: Hele 160 deltakere var innom arrangementet! Presentasjoner av forskningsresultater og bærekraftforelesninger inviterte til diskusjoner, ideer og koblinger mellom mennesker med ulik bakgrunn, fra ulike sektorer og kommuner – helt i tråd med det som er hensikten med Mennesket og Biosfæren-programmet hos UNESCO!

Vi håper og tror at Biosfæredagen blir et årlig arrangement i Nordhordland UNESCO biosfæreområde.